Wydawnictwo

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Logo Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

WYDAWNICTWA

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Symbol, Uniwersytecka Platforma Czasopism

Uniwersytecka Platforma Czasopism

AUTORSKI PROJEKT Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wspomagający prace edytorsko-redakcyjno-wydawnicze periodyków naukowych w Wydawnictwie UJK

Nowoczesna cyfrowa platforma redakcji czasopisma dostępna przez przeglądarkę internetową

System powiadomień mobilnych: E-mail i SMS o stanie prac nad publikacją na każdym etapie prac wydawniczych

Nagroda historyczna POLITYKI 2017 w kategorii prace naukowe i popularnonaukowe dla książki pt. „Zhańbiona wieś Okół: opowieści o buncie”, wydanej przez Instytut Historii PAN oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, autorstwa Dariusza Jarosza i Grzegorza Miernika

Okładka, Shańbiona wieś Okół, Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik
Nagroda, Medal na 20. Kieleckich Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2015

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało MEDAL na 20. Kieleckich Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2015, za 3. pozycje książkowe: "Bractwa religijne w średniowieczu i okresie nowożytnym (do końca XVIII w.)", "Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowień A2" oraz "Polska w XIX i XX wieku - społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz".

Wyróżnienie Targów Kielce dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, za książkę Moniki Bator "Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku" prezentowaną na XIX Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2014

Okładka, Życie filmowe w województwie kieleckim, Monika Bator

Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, za książkę Szymona Orzechowskiego "Region żelaza. Centra hutnicze kultury przeworskiej" prezentowaną na XIX Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2014

Okładka, Region żelaza, szymon Orzechowski

Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, za książkę Dominiki Burdzy "Szesnastowieczny Sandomierz - Kościół i miasto" prezentowaną na XVIII Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2013

Okładka, Szesnastowieczny Sandomierz-Kościół i miasto, Dominika Burdzy

1972 r.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach funkcjonuje w strukturze uczelni ponad 40 lat

20

Już 20 publikacji wydanych w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało nagrody i wyróżnienia

Nagrodzone publikacje