Nowości – CHEMIA

Nowości - CHEMIA
B. Szczepanik, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej, 2021, cena 35,70 zł

Okładka, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej, Beata SzczepanikBeata Szczepanik, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej, 2021, 148 s., ISBN 978-83-7133-910-3, cena 35,70 zł

Nanotechnologia jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki, która łączy takie dyscypliny, jak: fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, medycyna, farmacja, informatyka oraz inżynieria. Jej celem jest opracowanie nowych technik wytwarzania materiałów o wymiarach nanometrycznych. Nanomateriały definiuje się jako substancje, które składają się z cząstek mających jeden lub więcej wymiarów w zakresie od 1 do 100 nm. Ponadto określoną substancję można nazwać nanomateriałem, gdy po rozdrobnieniu do rozmiarów nanometrycznych następują zmiany jej właściwości fizyczno-chemicznych w porównaniu z tą samą substancją w skali „makro”.

Niniejsza monografia przedstawia wyniki badań dotyczących zastosowania nanomateriałów haloizytowych jako adsorbentów organicznych zanieczyszczeń wody (aniliny i jej chlorowych pochodnych oraz przedstawicieli niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ), a także jako fotokatalizatorów w procesie degradacji fotokatalitycznej aniliny i jej chlorowych pochodnych. Omówiono w niej strukturę, właściwości fizyczno-chemiczne oraz metody modyfikacji nanorurek haloizytowych. Wyjaśniono mechanizmy adsorpcji i fotokatalitycznej degradacji aniliny oraz jej chlorowych pochodnych, a także wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody z wykorzystaniem modyfikowanych nanomateriałów haloizytowych. Anilinę i jej pochodne wybrano jako modelowe zanieczyszczenia wody, gdyż należą one do związków toksycznych i potencjalnie rakotwórczych, powszechnie występujących w różnego typu ściekach przemysłowych. NLPZ należą do nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska, których usuwanie staje się obecnie istotnym problemem. Przedstawiono zalety otrzymanych adsorbentów i fotokatalizatorów haloizytowych oraz możliwości ich aplikacji na szerszą skalę. Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biotechnologii, farmacji, a także pracowników naukowych w tym inżynierów i projektantów zatrudnionych w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.