Nowości – CHEMIA

Nowości - CHEMIA
P. M. Słomkiewicz, Elementy aparatury chromatograficznej w badaniach adsorpcji i katalizy, 2019, cena 23,10 zł

Okładka,  Elementy aparatury chromatograficznej, Piotr M. Słomkiewicz

Piotr M. Słomkiewicz, Elementy aparatury chromatograficznej w badaniach adsorpcji i katalizy, 2019, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-770-3, cena 23,10 zł

W monografii przedstawiono najnowsze rozwiązania urządzeń służących do dozowania próbek stosowanych w pomiarach adsorpcji oraz chromatografii analitycznej i inwersyjnej. Przedstawiono różne konstrukcje zaworów wielodrożnych, metod odparowania analitów i adsorbatów w gazach pomiarowych. Omówiono także rozwiązania konstrukcyjne kolumn chromatograficznych i adsorpcyjnych oraz detektorów do pomiaru stężeń analitów i adsorbatów. Opisano specjalistyczne rozwiązania aparatury pomiarowej np. Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą dynamiczną, Laboratoryjny reaktor do badania katalizatorów, szczególnie do katalizatorów o zmieniającej się objętości, Dozownik chromatograficzny z ruchomą kolumną wstępną. Większość rozwiązań aparaturowych było przedmiotem patentów i zgłoszeń patentowych autorstwa Piotra M. Słomkiewicza. Książka omawia te rozwiązania upraszczając specjalistyczny techniczno-prawny język patentów. Odbiorcami publikacji mogą być doktoranci i pracownicy naukowi zajmujący się eksperymentalnymi technikami pomiarowymi adsorpcji oraz chromatografii analitycznej i inwersyjnej.

Dział 2
Empty section. Edit page to add content here.