Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dane teleadresowe

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce; tel. (41) 349-72-65; (41) 349-72-36; (41) 349-72-60; e-mail: wyd@ujk.edu.pl