MUZYKA

MUZYKA
I. Chyła-Szypułowa, Twórczość literacka dla dzieci. Eksplikacje muzyczne, 2006, cena 15,75 zł

k81

Irena Chyła-Szypułowa, Twórczość literacka dla dzieci. Eksplikacje muzyczne2006, 160 s., format A5, ISBN 83-7133-283-1, cena 15,75 zł

Ze względu na brak badań nad muzycznością literatury dla dzieci i młodzieży praca niniejsza powinna wypełnić istniejącą lukę w studiach literaturoznawczych. Chodzi głównie o eksplikację (łac. explicatio – rozwinięcie, wyjaśnienie, tłumaczenie) tekstów literackich adresowanych do młodego odbiorcy, pod kątem nawiązań do muzyki, w tym reminiscencji w warstwie brzmieniowej i ekspresyjnej, metaforyki muzycznej, muzykotematyczności etc. Materiał egzemplifikacyjny stanowią w tej pracy utwory kilku wybranych autorów literatury dla dzieci i młodzieży, którzy nasycili muzyką swoją twórczość. Dotyczy to rymowanek Stanisława Jachowicza, melodyjnej poezji Marii Konopnickiej oraz tekstów Juliana Tuwima, Czesława Janczarskiego, Hanny Januszewskiej, Marii Kownackiej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Wandy Chotomskiej, Joanny Kulmowej czy Danuty Wawiłow. Muzyczna perspektywa opisu literackiego jest próbą wprowadzenia oryginalności i wzbogacenia estetycznego utworów, które posiadając aspekt interdyscyplinarny, powinny też odpowiadać wrażliwości i wyobraźni dziecka.

M. Głowacki, Obrazy malowane muzyką w oratorium Stworzenie świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna, 2019, cena 21,00 zł

Marek Głowacki, Obrazy malowane muzyką w oratorium Stworzenie świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna, 2019, 162 s., format B5, ISBN 978-83-7133-735-2, cena 21,00 zł

Prezentowana publikacja stanowi studium retoryki muzycznej w aspekcie twórczości J. Haydna. Celem jej jest wskazanie istotnych związków zależności muzyki i tekstu, a odszukane zwroty retoryczne mają służyć wykonawcom, wytyczając ścieżkę interpretacji muzycznej.

W pracy podjęto również próbę dostrzeżenia związków emocjonalnych muzyki w połączeniu z tonacjami. Na podstawie dostępnych materiałów zauważono ów problem czy też zjawisko w muzyce XVIII wieku, ewoluujące w kolejnych epokach muzycznych.

Niniejsza monografia naukowa skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców – muzyków, pedagogów, studentów kierunków artystycznych.

M. Kaczmarkiewicz (red.), Muzyka moją pasją... o Mirosławie Niziurskim, 2002, cena 10,50 zł

k83

Maria Kaczmarkiewicz (red.),  Muzyka moją pasją… o Mirosławie Niziurskim, 152 s., format A4, ISBN 83-7133-175-4, 2002, cena 10,50 zł

Książka poświęcona pracy i twórczości Mirosława Niziurskiego, zasłużonego organizatora systemu kształcenia nauczycieli muzyki w Polsce. W publikacji zawarte są cenne uwagi dotyczące współczesnego kształtu edukacji muzycznej, jego istoty i celu, a także zagrożeń, które niesie ze sobą konsumpcyjny model życia i ekspansywna (agresywna) kultura masowa, przeciwstawiające się rozwojowi duchowemu człowieka. W artykułach zwrócono uwagę na potrzebę doceniania głębszych wartości, myśli, uczuć i piękna, które zawarte są w dziełach sztuki, w tym dziełach muzycznych.

.

.

.

M. Kawiorski, Słownik angielsko-polski terminów muzycznych, 2023 cena 48,30 zł

Marek Kawiorski, Słownik  angielsko-polski terminów muzycznych, 2023, 240 s., format B5, ISBN 978-83-67580-43-4 (druk), ISBN 978-83-67580-44-1 (wersja elektroniczna), cena 48,30 zł

Słownik  angielsko-polski terminów muzycznych zawiera blisko 5500 anglojęzycznych jednostek leksykalnych (wyrazów i związków wyrazowych)  poświadczonych w literaturze  teoretyczno-muzycznej, pozyskanych  z ponad pięćdziesięciu publikacji książkowych (podręczniki akademickie, prace naukowe, rozprawy teoretyczne, leksykony i encyklopedie), głównie z przełomu XX i XXI w. Znalazły się tu zarówno terminy podstawowe, związane z pisownią i notacją muzyczną, jak i specjalistyczne. Uwagę zwraca duży odsetek profesjonalizmów, przede wszystkim z zakresu  harmonii, kontrapunktu i form muzycznych. Uzupełnienie Słownika stanowią trzy aneksy, które zawierają przedstawione w formie tabelarycznej wykazy nazw literowych dźwięków  oraz interwałów i akordów. Słownik adresowany jest do wszystkich zajmujących się profesjonalnie muzyką, zwłaszcza uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia, studentów kierunków muzycznych i teoretyków muzyki.

M. Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków, 2021, cena 56,70 zł

Okładka, Słownik synonimów dla muzyków, Marek KawiorskiMarek Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków, 2021, 420 s., format 20×13 cm, ISBN 978-83-7133-899-1, cena 56,70 zł

Słownik synonimów dla muzyków stanowi pierwszą, nie tylko w Polsce, próbę stworzenia tego rodzaju narzędzia umożliwiającego przekazanie odbiorcy intencji twórców oraz treści dzieła, jego struktury i rozwiązań warsztatowych. Zawiera blisko dwa i pół tysiąca haseł – słów i zwrotów równoznacznych i bliskoznacznych pogrupowanych alfabetycznie, w tym rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków niezbędnych w opisie zjawisk muzycznych. Prócz haseł stricte muzycznych obejmuje bogaty zasób form korespondujących ze sferą ekspresyjno-emocjonalną i brzmieniową. Czytelnik odnaleźć może także słowa i zwroty w językach obcych, głównie włoskim i łacińskim, utrwalone w piśmiennictwie muzykologicznym. Słownik powstał z myślą o uczniach szkół muzycznych, studentach kierunków muzycznych, teoretykach muzyki, krytykach muzycznych, jak również melomanach.

M. Mizera, Muzyka w obrazach, płyta CD, cena 30,75 zł

Marek Mizera, Muzyka w obrazach, płyta CD, cena 30,75 zł

Koncert fortepianowy f-moll op.21 (F. Chopin)

wyk. Marek Mizera with The Vienna Chamber Symphony

 

 1. Maestoso
 2. Larghetto
 3. Allegro vivace
 4. Anamorphosis 1 (P. Łukowiec)
 5. Dla Poli (P. Łukowiec wedle myśli muzycznej Marka Mizery)
 6. Dla Jasia (J. Mądrawski)
 7. Serenada (Ł. Woś)
 8. Anamorphosis 2 na fortepian i orkiestrę smyczkową (P. Łukowiec) wyk. Marek Mizera oraz orkiestra smyczkowa Camerata Scholarum pod dyr. Wojciecha Zdyba

Polska muzyka fortepianowa/Polish Piano Music

Płyta sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

The CD was financed from the resoures of the Ministry of Science and Higher Education in the framework of the statutory research of Jan Kochanowski University in Kielce.

M. Mizera (tłum.), Peter Feuchtwanger, Ćwiczenia na fortepian leczące dolegliwości fizyczne związane z grą na instrumencie i wyrabiające naturalną, funkcjonalną technikę pianistyczną. Zapis nutowy z opisem, 2012, cena 23,10 zł

k82

Marek Mizera (tłum.), Peter Feuchtwanger, Ćwiczenia na fortepian leczące dolegliwości fizyczne związane z grą na instrumencie i wyrabiające naturalną, funkcjonalną technikę pianistyczną. Zapis nutowy z opisem, 2012, 190 s., format B5, ISBN 978-83-7133-524-2, cena 23,10 zł

Źródło niniejszej publikacji stanowią zapisy z wielu rozmów, spotkań, dyskusji i kursów mistrzowskich Petera Feuchtwangera oraz jego lekcji w Londynie. Dodatkowo skorzystano z prywatnych nagrań DVD. Kolejne źródła to prace Utego Kleinschmidta, Judith Kuhl oraz Falko Steinbacha. Następnie – odręczne notatki różnych uczniów Feuchtwangera. Praca przedstawia wszystkie istotne ćwiczenia Petera Feuchtwangera. Tworzą one jedną całość. Wszystkie inne ćwiczenia będące w obiegu można wyprowadzić od tych, które są zawarte w książce.

.

.

.

A. Parkita, Antoni Kątski lew estrady XIX wieku, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Anna Parkita, Antoni Kątski lew estrady XIX wiekuAnna Parkita, Antoni Kątski lew estrady XIX wieku, 2021, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-941-7, cena 31,50 zł

Niniejsza publikacja poświęcona została w całości polskiemu pianiście, kompozytorowi, pedagogowi, animatorowi życia muzycznego, wielowymiarowemu artyście urodzonemu w Krakowie, który pomimo ogromnego wkładu w rozwój kultury muzycznej XIX wieku jest obecnie zupełnie zapomniany. Urodzony 25 września 1816 roku w Krakowie, publiczne występy rozpoczął w wieku pięciu lat. Jako wybitnie utalentowane dziecko otrzymywał liczne stypendia, które pozwoliły mu na odebranie edukacji muzycznej na najwyższym poziomie (był uczniem m. in. Ludwiga van Beethovena, Johna Fielda czy Simona Sechtera). Za swoje artystyczne osiągnięcia był wielokrotnie odznaczany przez europejskich monarchów. Kątski koncertował niemal w całej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Australii, Indiach, Chinach czy Japonii. Jest autorem ponad 400 opusów, z czego lwią część stanowią utwory na fortepian.

Monografia zawiera wiele niepublikowanych dotąd dokumentów dotyczących życia Antoniego Kątskiego, które są wynikiem wieloletnich badań i poszukiwań autorki. Zaprezentowano w niej również liczne przykłady utworów fortepianowych Kątskiego, a także ukazano cechy charakterystyczne dla jego rozwiązań kompozytorskich.

Antoni Kątski bez wątpienia był jednym z najbardziej wszechstronnych kompozytorów XIX wieku. Tworzył kulturę muzyczną tej epoki, tak bardzo różnorodną pod względem stylów i poziomów, zaś jego ogromny dorobek artystyczny jest istotnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla studentów i pracowników uczelni artystycznych, ale również dla szerokiej rzeszy odbiorców, a w szczególności koneserów pragnących odkrywać nieznane dotąd obszary muzyki polskiej.

E. Parkita, Instrumenty szkolne. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, 2022, cena 46,20 zł

OKładka, Ewa Parkita, Instrumenty szkolne. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznychEwa Parkita, Instrumenty szkolne. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, 2022, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-958-5, cena 46,20 zł

Niniejszy podręcznik akademicki stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wykorzystania instrumentów szkolnych w dydaktyce muzycznej. Instrumenty szkolne jako przedmiot należy do bloku podstawowych zajęć realizowanych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jednak do tej pory nie doczekał się kompleksowego opracowania w zakresie celów, metodycznej realizacji treści programowych i efektów uczenia się. Przygotowanie metodyczne do realizacji formy muzykowania w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych stanowi jedno z ważniejszych, a zarazem trudnych zadań jakie stawia przed studentem pedagogika muzyczna.

Obok indywidualnych umiejętności gry na flecie prostym oraz melodycznych i niemelodycznych instrumentach perkusyjnych, kształtujemy możliwości muzykowania zespołowego. Gra zespołowa jest bowiem istotną formą kształcenia muzycznego, wpływającą nie tylko na wypracowanie umiejętności współpracy w grupie, lecz także rozwijającą dyscyplinę melodyczno-rytmiczną, myślenie polifoniczne, muzykalność, wyobraźnię i wrażliwość estetyczną grających. Formie tej towarzyszyć powinna aktywność ze strony studentów, zarówno w odczytywaniu opracowań (partytur) na instrumenty szkolne, jak i w tworzeniu własnych propozycji na poszczególne składy instrumentalne.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, nauczycieli, animatorów, którzy swoją przyszłą pracę wiążą z pedagogiką muzyczną i kształtowaniem wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży.

E. Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej, 2005, cena 26,25 zł

k84

Ewa Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej, 256 s., format B5, ISBN 83-7133-250-5, 2005, cena 26,25 zł

Głównym założeniem pracy jest weryfikacja form i sposobów upowszechniania muzyki, stosowanych przez nauczycieli w szkole podstawowej, a zwłaszcza zaproponowanie i wypróbowanie nowych rozwiązań metodycznych, wspomaganych wykorzystaniem nowoczesnych mediów (m.in. płyt CD, komputerowych programów dydaktycznych na CD-ROM, edukacyjnych pakietów multimedialnych na kasetach wideo). Powyższe działania mają służyć podniesieniu efektywności recepcji muzyki artystycznej przez uczniów. W niniejszej pracy starano się dowieść, że wykorzystanie różnorodnych form i metod prezentacji muzyki artystycznej uczniom klas VI szkoły podstawowej może mieć pozytywny wpływ na ich świadomość muzyczną, która wyrażać się będzie wyższym poziomem wiedzy, lepszą percepcją, większym zainteresowaniem i preferencjami muzycznymi. Przedstawiona problematyka badawcza ujęta została w formie teoretycznych rozważań, popartych badaniami empirycznymi w zakresie realizacji procesu pogłębiania kontaktu uczniów z muzyką artystyczną oraz perspektywy dalszego doskonalenia tego procesu w szkole podstawowej. Książkę tę autorka kieruje do nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury muzycznej oraz pracowników nauki i studentów zainteresowanych problemami wychowania estetycznego dzieci i młodzieży. Publikacja może być pomocna w realizacji takich przedmiotów, jak: „seminarium prelekcji i krytyki muzycznej”, „nauka słuchania muzyki”, „metodyka prowadzenia audycji muzycznych”, „metodyka nauczania przedmiotu >>muzyka<<„.

E. Parkita, W. Z. Łyjak (red.), Studia z życia muzycznego regionu świętokrzyskiego. Tradycja-współczesność, 2016, cena 31,50 zł

Studia z zycia_okl

Ewa Parkita, Wiktor Zygmunt Łyjak (red.), Studia z życia muzycznego regionu świętokrzyskiego. Tradycja-współczesność, 2016, 308 s., format B5, ISBN 978-83-7133-650-8, cena 31,50 zł

Monografia zbiorowa z pogranicza muzyki i historii kultury, stanowi oryginalne i wartościowe uzupełnienie stanu wiedzy na temat dziejów Kielc i regionu świętokrzyskiego w aspekcie kultury muzycznej. Artykuły autorstwa specjalistów z zakresu muzykologii, wiedzy o sztuce, historii kultury, teorii muzyki, pedagogiki muzycznej pozwalają na interdyscyplinarną penetrację tego obszaru dociekań naukowych, proponując odbiorcy wieloaspektowe  spojrzenie na podejmowaną problematykę. Jej zakres obejmuje rozległe spektrum zagadnień związanych z organizacją życia muzycznego, kulturą muzyczną i jej dziedzictwem, instrumentarium organowym, twórczością artystyczną, działalnością koncertową, edukacją i publicystyką w oparciu o materiały i przekazy źródłowe oraz współczesne badania naukowe. Ukazanie różnych form i przejawów życia muzycznego na przestrzeni wieków jest nie tylko przyczynkiem do dziejów życia kulturalnego miasta i regionu, ale stanowić może inspirację do dalszych, usystematyzowanych badań nad polską kulturą muzyczną. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków artystycznych, humanistycznych jak również szerokiej rzeszy odbiorców chcących poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

E. Parkita, W. Z. Łyjak, A. Jabłońska, A. Parkita, Cyfrowa przestrzeń kultury i edukacji muzycznej, 2018, cena 25,20 zł

Ewa Parkita, Wiktor Zygmunt Łyjak, Anna Jabłońska, Anna Parkita, Cyfrowa przestrzeń kultury i edukacji muzycznej, 2018, 186 s., ISBN 978-83-7133-739-0, cena 25,20 zł

Prezentowana monografia naukowa o charakterze interdyscyplinarnym – z pogranicza kultury, wiedzy o sztuce, pedagogiki medialnej, edukacji muzycznej – stanowi oryginalne i wartościowe uzupełnienie stanu wiedzy na temat kultury muzycznej, jej dziedzictwa, mechanizmów funkcjonowania, zarówno w świecie realnym, jak i w cyberprzestrzeni, organizacji życia muzycznego, budownictwa organowego, edukacji muzycznej w oparciu o współczesne badania naukowe, wzbogacone źródłami internetowymi. Teksty autorstwa specjalistów pozwalają na interdyscyplinarną penetrację tego obszaru dociekań naukowych, proponując odbiorcy wieloaspektowe spojrzenie na podejmowaną problematykę.

Spis treści:

Wstęp, s. 7

 1. Jabłońska, Kultura muzyczna w Polsce wczoraj i dziś, s. 11
 2. Parkita, Powszechna edukacja muzyczna w przestrzeni cyfrowej – niedostatki i kierunki zmian, s. 101
 3. Parkita, Internet jako źródło muzycznych zasobów i przestrzeń wielowymiarowych działań edukacyjno-kulturalnych, s. 125
 4. Z. Łyjak, Śląscy budowniczowie organów w Świętokrzyskiem i ich miejsce w przestrzeni cyfrowej, s. 143

Podsumowanie, s. 183

E. Parkita, A. Parkita, J. Sztejnbis-Zdyb red., Konteksty kultury i edukacji muzycznej, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Ewa Parkita, Anna Parkita, Joanna Sztejnbis-Zdyb red., Konteksty kultury i edukacji muzycznejEwa Parkita, Anna Parkita, Joanna Sztejnbis-Zdyb red., Konteksty kultury i edukacji muzycznej, 2020, 292 s., format B5, ISBN 978-83-7133-854-0, cena 42,00 zł

Publikacja poświęcona jest problemom kultury i edukacji muzycznej w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Zakres problematyki obejmuje omówienie aktualnych założeń teoretycznych i badań dotyczących kierunków zmian w rozwoju kultury i edukacji muzycznej w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                          7

Anna Jabłońska

Miejsce i rola kultury muzycznej w życiu społecznym na przestrzeni
wieków                                                                                                                         13

Elżbieta Szubertowska

Nauczyciel i edukacja muzyczna wobec tradycji i przemian
cywilizacyjnych                                                                                                          33

Anna Janosz, Anna Czenczek

Edukacja kulturalna młodych a wyzwania współczesności                                65

Judit Váradi

Concert Pedagogy in Art Education                                                                        75

Mirosław Grusiewicz

Współczesne odniesienia edukacyjne i kulturowe powszechnej edukacji
muzycznej                                                                                                                    85

Elżbieta Krzemińska

Chór akademicki w aspekcie współczesnych przemian kulturowych               99

Sandra Fortuna

Images to play: An Improvisation Model between Visual Arts
and Music                                                                                                                  109

Wojciech Lipiński

Metoda nauczania improwizacji według Tommy’ego Lakso                          119

Beata Bonna

Preferencje muzyczne studentów wczesnej edukacji. Próba interpretacji
wybranych wskaźników inkulturacji w grupach zróżnicowanych
kierunkiem i specjalnością studiów                                                                      139

Łukasz Pulchny

Wybrane aspekty oceny i ewaluacji umiejętności muzycznych
w zakresie słuchania muzyki w świetle aplikacji narzędzia SUMs                155

Anna Łuczak

Wspomagająca rola działań muzyczno-plastycznych w kształtowaniu
pojęć matematycznych z zakresu stosunków przestrzennych u dzieci           179

Beata Kamińska-Kłos

Motywacja dzieci i młodzieży w edukacji muzycznej                                      199

Ewa Parkita

Nauczyciel muzyki w cyberprzestrzeni – tubylec, imigrant czy cyfrowy
mędrzec?                                                                                                                    213

Andrzej Ślązak

Profesor Mirosław Niziurski – kompozytor, krytyk, pedagog                         223

Joanna Sztejnbis-Zdyb

Polskie Radio a edukacja muzyczna w latach 1926–1939                                235

Switłana Mykolinska

Oсобенности активизации слухового внимания школьников
на занятиях в х???                                                                                                  257

оре                                                                                                                              257

Yeyoung Sohn

Zmiany w muzycznej edukacji i artystycznym paradygmacie jako
następstwo przemian społecznych w Korei                                                         269

Инна Олеговна Сташевская

Mузыка как средство гуманистического воспитания
в реформаторских школах-интернатах Германии конца ХІХ –
начала XX века

E. Parkita, E. Robak red., Płaszczyzny kreacji brzmienia zespołu muzycznego w pracy dyrygenta, chórmistrza, pedagoga, 2019, cena 23,10 zł

Ewa Parkita, Ewa Robak red., Płaszczyzny kreacji brzmienia zespołu muzycznego w pracy dyrygenta, chórmistrza, pedagoga, 2019, 142 s., format B5, ISBN 978-83-7133-844-1, cena 23,10 zł

Spis treści

Wstęp, s. 7

J.Sztejnbis-Zdyb, Prowadzenie chóru w koncepcjach znanych chórmistrzów polskich okresu międzywojennego, s. 13

E.Parkita, Społeczno-artystyczne aspekty kreacji brzmienia amatorskiego zespołu chóralnego, s. 37

A.Piekaroś-Padzińska, Zadania pedagoga emisji głosu a problemy współczesnej sceny muzycznej, s. 51

M.Głowacki, Dyrygent a nauka o afektach i ich wpływie na wykonawstwo dzieła muzycznego, s. 73

Z.Bernatowicz, Wertykalna i horyzontalna przestrzeń sztuki muzycznej. Pozamuzyczne konotacje w budowaniu artystycznej kreacji, s. 97

A.Czenczek, Pozaszkolna edukacja estetyczna a uczestnictwo w kulturze, s. 109

A.Olszewska, Chóralne inspiracje kulturą flamenco na przykładzie Romancero Gitano Maria Castelnuova-Tedesca, s. 121

K. Rogozińska, Muzyka religijna w XIX wieku na terenie diecezji kieleckiej, 2013, cena 23,10 zł

k85

Katarzyna Rogozińska, Muzyka religijna w XIX wieku na terenie diecezji kieleckiej,2013, 282 s., format B5, ISBN 978-83-7133-571-6, cena 23,10 zł

Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie muzyki religijnej w XIX wieku na terenie diecezji kieleckiej. Książka uwzględnia szeroki zakres i kontekst muzycznej kultury religijnej, która związana była z religijnością, nabożeństwami, praktykami, zwyczajami, a także z codzinnym życiem mieszkańców wsi i miasteczek. Swoimi ramami obejmowała również rozwój m.in. bractw religijnych, wpływała na formację duchowieństwa i organistów. Publikacja przeznaczona jest przede wszytkim dla studentów kierunku: historia, teologia, edukacja muzyczna, jak równeż dla osób zajmujących się badaniem XIX-wiecznej Kielecczyzny, a zwłaszcza diecezji kieleckiej.

.

.

.

J. Szczyrba, Piosenki dla dzieci i młodzieży, 2006, cena 31,50 zł

k86

Jerzy Szczyrba, Piosenki dla dzieci i młodzieży, 2006, 152 s., format A4, ISMN M-9013341-0-6, cena 31,50 zł

Niniejszy zbiór piosenek został podzielony na 8 części według tematyki tekstów. Ułożeniu kolejności piosenek w każdej części towarzyszyła tendencja do stopniowania trudności wykonawczej oraz percepcyjnej. W zbiorze znajdują się piosenki: dla dzieci najmłodszych z klas I-III Szkoły Podstawowej, dla dzieci z klas IV-VI, dla Gimnazjum i dla młodzieży licealnej. Kolejność prezentacji każdej piosenki: 1) „prymka” melodii z funkcjami harmonicznymi i jedną zwrotką tekstu, 2) pełny tekst, 3) melodia piosenki z tekstem pierwszej zwrotki i akompaniamentem fortepianu. Publikacja adresowana jest do nauczycieli różnych szkół, instruktorów domów kultury, a także studentów kierunków i specjalności związanych z edukacją muzyczną oraz edukacją przez sztukę.

.

.

.

W. Tureć, Z zagadnień pedagogiki wokalnej, 2003, cena 4,20 zł

k87

Wołodymyr Tureć, Z zagadnień pedagogiki wokalnej, 58 s., format A5, ISBN 83-7133-199-1, 2003, cena 4,20 zł

Niezwykle ważną sprawą jest poznanie metod pracy pedagogów, uzyskanie odpowiedzi na pytania, jak kształcą oni śpiewaków, jak pomagają im w osiąganiu doskonałości, jak tworzą trwałe podstawy techniki wokalnej, umożliwiające przekazanie treści i idei zawartych zarówno w utworach klasycznych, jak i we współczesnych. Autor podkreśla, iż potrzeba wiele wysiłków ze strony wokalistów, uczonych i pedagogów, by stworzyć jednolitą metodę pedagogiki wokalnej. Skrypt poświęcony jest właśnie tym zagadnieniom.

.

.

.