Czasopisma naukowe

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytecka Platforma Czasopism

logo_upcz500

Uniwersytecka Platforma Czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest autorskim systemem informatycznym kompleksowo wspierającym cyfrową automatyzację procesu edytorsko-redakcyjno-wydawniczego poprzez stronę WWW. Użytkownicy platformy tzn. autorzy publikacji, redakcje czasopism, recenzenci i pracownicy Wydawnictwa realizujący poszczególne etapy prac wydawniczych periodyków naukowych będą wykorzystywać funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentu (np. artykułu, komunikatu, rozprawy itp.).

Uniwersytecka Platforma Czasopism to:

+ AUTORSKI PROJEKT Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
+ Nowoczesna cyfrowa platforma redakcji czasopisma dostępna przez przeglądarkę internetową,
+ Nowoczesny system informatyczny wspomagający prace redakcyjno-wydawnicze periodyków naukowych w Wydawnictwie UJK,
+ Automatycznie aktualizowana informacja o stanie prac nad publikacją na każdym etapie prac wydawniczych:
Złożenie przez autora maszynopisu publikacji do redakcji czasopisma,
Przekazanie maszynopisu publikacji do recenzentów,
Redakcja językowa i techniczna tekstu publikacji,
Skład i łamanie tekstu publikacji,
Korekta wydawnicza i autorska publikacji,
Przygotowanie pliku PDF tekstu publikacji i/lub druk nakładu.
+ System powiadomień mobilnych: E-mail i SMS,
+ System statystyk i raportów,
+ Obsługa plików dowolnego formatu m.in: doc, docx, RTF, xls, xlsx, odt, ods, pdf, jpg, tif, cdr,
+ Indywidualne  formularze oceny recenzenckiej („double-​blind” review) charakterystyczne dla konkretnego periodyku.

Zapraszamy wkrótce. Termin uruchomienia platformy czasopism podamy w zakładce Aktualności.

Almanach Historyczny

ISSN: 1642-4530

Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne ISSN: 1731-7932

Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy

ISSN: 2080-4938

Rocznik Biblioteki UJK

ISSN: 2080-7341

Studia Humanistyczno-Społeczne

ISSN: 2081-2493

Studia Pedagogiczne

ISSN: 1730-6795

Studia Rusycystyczne UJK

ISSN: 2084-4026

Studia Filologiczne UJK

ISSN: 2300-5459

Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae

ISSN: 2081-2345

iNFOTEZY

ISSN: 2083-3652

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

ISSN: 2081-2663

Do-So-Mo Journal of Minoan-Mycenaean and Classical

ISSN: 1732-7636

Gospodarka Współczesna. Roczniki Naukowe UJK

ISSN: 2354-0397

Polityka i Bezpieczeństwo

ISSN: 2082-9159

Studia Słowianoznawcze

ISSN: 1644-9657

Token: A Journal of English Linguistics

ISSN: 2299-5900

Studia i Materiały Polonistyczne

ISSN: 1426-7276

Brak czasopisma

ISSN: Brak