PUBLIKACJE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO ORAZ LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

PUBLIKACJE WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, WYDZIAŁU SZTUKI ORAZ COLLEGIUM MEDICUM
 1. D. Adamczyk (red.), Fenomen sumienia, 2012, cena 26,25 zł
 2. M. Z. Babiarz, D. Kukla (red.), Europejskie wyzwania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2011, cena 31,50 zł
 3. M. Z. Babiarz, M. Rutkowski (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego, 2013, cena 37,80 zł  
 4. M. Z. Babiarz, E. M. Szumilas (red)., Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie kulturowym i religijnym, 2013, cena 25,20 zł
 5. S. Badora (red.), Kulturowe konteksty zachowań aspołecznych. Implikacje dla profilaktyki i resocjalizacji, 2013, cena 37,80 zł
 6. K. Bidziński, A. Ozga, M. Rutkowski, Szkoła ogólnodostępna  przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI. W poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia, 2019, cena 42,00 zł
 7. M. Bielecka (red.), Archetypy kobiety w kulturze Zachodu jako wzory i inspiracje sztuki współczesnej, 2019, cena 25,20 zł
 8. M. Bielecka (red.), Tradition and new practices in art education, 2010, cena 14,70 zł
 9. A. Bogaj (red.), Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą, 2010, cena 42,00 zł
 10. J. Dobrołowicz, A. Garbat, Szkoła w wirtualnej przestrzeni, 2020, cena 14,99 zł
 11. P. Forma, Dziecięca kreacja biografii w rodzinach wielodzietnych, 2016, cena 33,86 zł
 12. T. Gumuła, T. Dyrda (red.) , Szkoły, nauczyciele, uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, 2009, cena 42,00 zł
 13. Jaros, S. Koziej, A. WileczekChild in the Empire of (Mobile) Screens2017, cena 14,70 zł
 14. A. Jopkiewicz, M. Lelonek, A. M. JopkiewiczTendencje zmian wybranych wskaźników zdrowia dzieci i młodzieży kieleckiej w latach 1995 – 20152017, cena 23,63 zł
 15. M. KaliszewskaEliza Freinet: promotorka zdrowia2017, cena 46,20 zł
 16. M. Kawiorski, Działalność koncertowa Karola Lipińskiego, 2016, cena 23,36 zł
 17. M. KawiorskiTechnika skrzypcowa w utworach  Karola Lipińskiego, 2017, cena 16,80 zł
 18. M. KawiorskiTwórczość skrzypcowa Karola Lipińskiego, 2017, cena 16,80 zł
 19. M. Kawiorski, Tematyczny słownik muzyczny, 2018, cena 21,00 zł
 20. M. Kątny, Droga do wiedzy. O literaturze popularnonaukowej młodego odbiorcy, 2008, cena 14,70 zł
 21. M. Kątny, A. Miernik, A. Wileczek, G.Trębicki, Codes Of Childhood. Pedological Sketches, 2016, cena 21,00 zł
 22. M. Krawczyk- Blicharska, R. Miszczuk (red.) Doradztwo międzykulturowe w dobie przemian cywilizacyjnych2016, cena 24,70 zł
 23. E. Kula, A. Massalski (oprac.), Rada Wychowania Publicznego w Królestwie Polskim w latach 1845-1850. Protokoły posiedzeń, tom 1: lata 1845-1846, 2014, cena 52,50 zł
 24. E. Kula, A. Massalski (oprac.), Rada Wychowania Publicznego w Królestwie Polskim w latach 1845-1850. Protokoły posiedzeń, tom 2: lata 1848-1850, 2014, cena 52,50 zł
 25. T. Łączek, Sukces życiowy młodzieży akademickiej w przestrzeni dystansu społecznego, 2020, cena 33,81 zł
 26. B. MatyjasTopos dzieciństwa wielkomiejskiego. Warunki socjalizacyjno-edukacyjne dzieci w wieku szkolnym, 2017, cena 45,00 zł
 27. J. Mądrawski, Muzyka akordeonowa. Duety i tria, 2016, cena 26,25 zł
 28. J. Mądrawski, Muzyka akordeonowa. Solo i w duecie, 2016, cena 26,25 zł
 29. H. Mielicka-Pawłowska, Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej2017, cena 49,35 zł
 30. R. Miszczuk (red.), Z zagadnień twórczej resocjalizacji w teorii i badaniach, 2014, cena 14,70 zł
 31. G. Nowak-Starz, E. Cieśla, A. Strzelecka, Zagrożenia rozwoju i zdrowia młodzieży z regionu świętokrzyskiego – przegląd badań, 2019, cena 21,00 zł
 32. G. Nowak-Starz, A. Strzelecka, M. Kordyzon, Jakość usług medycznych – możliwości modelowania i dostosowania do oczekiwań pacjenta, t. I, 2020, cena 31,99 zł
 33. M. Pękowska, Wielokulturowość w praktyce surdopedagogicznej w Polsce w latach 1918-1939, 2020, cena 27,30 zł
 34. I. Pufal-Struzik (red.), Oblicza „JA”. „Ja” twórcze, aspirujące, zwielokrotnione, wyczerpane, noetyczne, zagrożone patologią, 2009, cena 18,90 zł
 35. I. Pufal-Struzik, Z. Okraj (red.), Kreatywność: między mitami, stereotypami a rzeczywistością, 2016, cena 35,70 zł
 36. D. Rębak, E. Makieła, E. Zięba, Jakość usług medycznych – możliwości modelowania i dostosowania do oczekiwań pacjenta, t. II, 2020, cena 37,00 zł
 37. M. Sikorski, Emerging issues in sexually transmitted HPV infections, 2019, cena 21,00 zł
 38. J. Sytnik-Czetwertyński, Jerzy Perzanowski – mój Mistrz i Przyjaciel, 2010, cena 23,10 zł
 39. J. Sytnik-Czetwertyński, Postacie bytu realnego, 2010, cena 26,25 zł
 40. J. Sytnik-Czetwertyński, Ontologia dynamiczna. Koncepcja Kanta-Boskovica, 2011, cena 25,20 zł
 41. A. Szplit, Od nowicjusza do eksperta. Rozwój ekspertywności nauczycieli nauczycieli języków obcych, 2019, cena 57,75 zł
 42. A. Ślązak (red.)Twórczość kompozytorów świętokrzyskich, tom. 1, 2019, cena 18,90 zł
 43. A. Ślązak (red.), Twórczość kompozytorów świętokrzyskich, tom. 2, 2019, cena 18,90 zł
 44. M. Wojciechowska, M. Szpringer (red.)Aksjologiczne podstawy funkcjonowania współczesnej młodzieży, 2017, cena 27,30 zł
 45. M. Wolska-Długosz (red.), Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna dzieci i młodzieży z rodzin ryzyka, 2016, cena 31,50 zł