Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze
 

 1. 1. P. Ciszek, Wszystko dla graczy! Polskie media o grach wideo wczoraj i dziś
 2. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 40, red. Bożena Matyjas

 

 1. M. Szpringer, E. Mazur, E. Laurman-JarząbekPoczucie sensu życia, natężenie depresji i radzenie sobie w sytuacjach stresowych u osób podejmujących zachowania ryzykowne 
 2. R. Pawłowski, Prawo sportowe. Zasady organizacji działalności sportowej
 3. M. Pękowska, Źrodła do dziejów szkolnictwa i pedagogiki specjalnej w Polsce do  1939 roku
 4. K. Wiśniewska, Rodzinne i pozarodzinne zasoby determinujące jakość życia dzieci z chorobą reumatyczną
 5. M. Wojciechowska, I. Żeber-Dzikowska red., Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Aspekty teoretyczno-empiryczne i praktyczne

 

 1. E. Boksa, R. Cuprych, Mowa w okresie rozkładu? Wstęp do pragmalingwistycznej analizy sprawności językowej i komunikacyjnej u osób w starszym wieku bez następstw incydentów neurologicznych
 2. K. Jaworski, Niechciani futuryści. Zapomniana awangarda literacka dwudziestolecia międzywojennego
 3. K. Ostrowska, Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek

 1. R. Gryz, M. Wójcik red., Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977-wrzesień 1978
 2. J. Legieć, K. Latawiec, Depolonizacja Ziem Zabranych (1863-1914). T.IV. Depolonizacja i rusyfikacja na Prawobrzeżnej Ukrainie 1869-1880.Czasy generał-gubernatorów Aleksandra Dondukowa-Korsakowa i Michaiła Czertkowa (Historia i materiały)
 3. J. Z. Pająk, J. Szczepański oprac., Józef Bisping, Wspomnienia. Część I – Dzieciństwo i młodość
 4. „Almanach Historyczny”, t. 24, red. J. Legieć

 

1. G.Wiraszka, R. Stępień, D. Kozieł, E. Naszydłowska, Naukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach

 2. M. Żak, M. Dąbrowski red., Fizjoterapia w Centrum Symulacji Medycznej. Badania naukowe i praktyka

 

1. A. Ciesielska, Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

2. P. Dziekański, A. Pawlik, Ranking gmin województwa  świętokrzyskiego

3. A. Mitręga, Kultura strategiczna w prowadzeniu wojen hybrydowych