Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze
 

  1. A. Chrobot, J. Pielas, Anna ze Stanisławskich Zbąska, pierwsza polska poetka. Biografia historyczna
  2. R. Gryz, M. Wójcik red., Homo homini res sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973–1989)Tom IV: listopad 1978 – lipiec 1980
  3. J. Z. Pająk, J. Szczepański oprac., Józef Bisping. Wspomnienia. Część II – Wojna i okupacja
  4. „Almanach Historyczny”, t. 25, red. J. Legieć

 

 

 

  1. B. Matyjas (red.), „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 42

 

 

 1. S. Głuszek (oprac.), Profesjonalizm w pracy lekarza

 

1. T. Moll, Ustrojowe relacje horyzontalne organu samorządu terytorialnego z innymi podmiotami

2. A. Szyszka, Przesłanki umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego