Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze
 

 1. 1. P. Ciszek, Wszystko dla graczy! Polskie media o grach wideo wczoraj i dziś
 2. O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t. 4
 3. Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 2

 1. M. Bator wstęp i oprac., Z życia ekranu. Piśmiennictwo filmowe Stefanii Heymanowej na łamach czasopisma „Bluszcz” w latach 1928-1939
 2. E. Boksa, R. Cuprych, Mowa w okresie rozkładu? Wstęp do pragmalingwistycznej analizy sprawności językowej i komunikacyjnej u osób w starszym wieku bez następstw incydentów neurologicznych
 3. K. Jaworski, Niechciani futuryści. Zapomniana awangarda literacka dwudziestolecia międzywojennego
 4. A. Kominek red., „Mój świat jest pierwszy i jedyny”. Studia językoznawcze poświęcone Wiesławowi Myśliwskiemu w 90. rocznicę urodzin
 5. K. Ostrowska, Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek

 1. „InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies”, V. 2/2021
 2. „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 14

 1. R. Gryz, M. Wójcik red., Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977-wrzesień 1978
 2. S. Kazusek, Spław wiślany w drugiej połowie XVIII wieku (do 1772 roku). Cz. I: Charakterystyka spławu wiślanego
 3. J. Legieć, K. Latawiec, Depolonizacja Ziem Zabranych (1863-1914). T.IV. Depolonizacja i rusyfikacja na Prawobrzeżnej Ukrainie 1869-1880.Czasy generał-gubernatorów Aleksandra Dondukowa-Korsakowa i Michaiła Czertkowa (Historia i materiały)
 4. A. Młynarczyk-Tomczyk, „Wielka lekcja historii”. Prezentacja Tysiąclecia Polski poprzez wystawy w latach 1960-1966/67
 5. M. Nowak, Umiarkowany konserwatysta wobec XIX wiecznych przemian socjopolitycznych w Europie Zachodniej i ich konsekwencji dla środowiska zachowawczego – w świetle piśmiennictwa Henryka Lisickiego
 6. M. Przeniosło, M. Przeniosło, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczpospolitej. Uniwersytet Poznański
 7. M. Przeniosło, M. Przeniosło, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczpospolitej. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

 

 

 1. B. Klasińska, M. Kaliszewska, Experience – Awakening – Transformation. The Art of (Self)improvement of Hermeneutic Competences
 2. T. Łączek red., Sukces życiowy w przestrzeni społecznej
 3. R. Pawłowski, Prawo sportowe. Zasady organizacji działalności sportowej
 4. M. Pękowska, Źrodła do dziejów szkolnictwa i pedagogiki specjalnej w polsce do  1939 roku
 5. A. Wileczek, J. Senderska red., Pomiędzy. Wokół jakości transwersalnych w ponowoczesnych dyskursach, społecznościach i kulturze
 6. K. Wiśniewska, Rodzinne i pozarodzinne zasoby determinujące jakość życia dzieci z chorobą reumatyczną

 

1. P. Dziekański, A. Pawlik, Ranking gmin województwa  świętokrzyskiego

2. M. Molendowska, R. Miernik, P. Górski, M. Ostrowska, Bezpieczeństwo państwa – wybrane zagadnienia

3. A. Pawlik, Uwarunkowania rozwoju i rywalizacja miast i gmin województw wschodniej Polski