Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze

 1. K. Ruraż, R. Piwowarczyk, Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej

 1. J. Chwastyk-Kowalczyk, Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku
 2. J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek (red.), Polski system medialny w procesie zmian

 1. P. Pietras, K. Kasiński, M. Mazurkiewicz red., Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK Język – Komunikacja – Translacja z lat 2017-2018

 1. B. Wojciechowska, ks. T. Gocel, S. Konarska-Zimnicka red., Katedra p.w. Wniebowzięcia NMP w Kielcach 850 lat istnienia
 2. M. i M. Przeniosło, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów II Rzeczpospolitej Katolicki Uniwersytet Lubelski
 3. M. i M. Przeniosło, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów II Rzeczpospolitej Uniwersytet Jagielloński 
 4. S. Wiech, Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 3, cz. 1, Litwa i Białoruś. Rządy Potapowa (1868-1874)
 5. S. Wiech, Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 3, cz. 2, Litwa i Białoruś. Rządy Potapowa (1868-1874)
 6. “Almanach Historyczny”, t. 23, red. J. Legieć

 1. D. Kozieł, R. Stępień, G. Wiraszka (red.), Wyzwania zawodowe i naukowe w pielęgniarstwie, t. 3
 2. M. Michalak, M. Kucharczyk, M. Słowik-Rylska, B. Kręcisz, Zaburzenia barwnikowe skóry – przyczyny, leczenie, profilaktyka
 3. M. Żak, S. Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 3.,  M. Żak, W. Brola, M. Głuszek-Osuch, D. Odrobina, R. Zieliński, Zespół słabości, depresja, zaburzenia wzroku, zaburzenia słuchu
 1. A. D. Parkita, Antoni Kątski – lew estrady XIX wieku

 1. J. Dobrołowicz red., Edukacja wobec wyzwań XXI wieku
 2. S. Koziej red., Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej edukacji
 3. E. Mazur, P. Forma, E. Laurman-Jarząbek red., Promocja dobrych praktyk w profilaktyce zdrowotnej resocjalizacji i edukacji
 4. R. Pawłowski, Prawo sportowe. Struktury organizacyjne sportu
 5. A. Róg, (Nie)samodzielne macierzyństwo. Między zależnością od pomocy społecznej a usamodzielnieniem
 6. P. Szczukiewicz, Pomoc psychologiczna w leczeniu uzależnień
 7. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 36 oraz 37, red. Bożena Matyjas

 1. R. Dudała, A. Kasińska-Metryka red., „Inni”. Mniejszość białoruska na Podlasiu. Perspektywa politologiczna
 2. S. Głuszek, M. Pierzak, A. Życki red., Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwa. Wybrane aspekty polityki ekologicznej