Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze

 1. G. Wróbel, S. Huruk, Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) lasów Gór Świętokrzyskich

 1. J. Chwastyk-Kowalczyk, Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku
 2. O. Dąbrowska-Cendrowska, A.  Lubczyńska (red.), Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 3
 3. T. Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie-instytucje-nauka
 4. J. E. Perczak, Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957-1989

1. B. Szczepanik, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej

 1. M. Mazurkiewicz, Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne i współczesne
 2. “InScriptum A Journal of Language and Literary Studies” Volume 1 / 2020, edit. M. Dossena, M. Marczewska, S.  Łodej, J. G. Newman

 1. M. Wójcik oprac., Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida. Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem

 1. J. Z. Pająk, Wojna a społeczeństwo. (Galicja w latach 1914-1918)
 2. M. i M. Przeniosło, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów II Rzeczpospolitej Uniwersytet Jagielloński 
 3. K. Ryszewska, Historia badań archeologicznych w czasach II Rzeczpospolitej na obszarze województwa kieleckiego
 4. S. Wiech, Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 3, cz. 1, Litwa i Białoruś. Rządy Potapowa (1868-1874)
 5. S. Wiech, Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 3, cz. 2, Litwa i Białoruś. Rządy Potapowa (1868-1874)

 1. M. Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków

 1. A. Kościołek, B. Kotowski, H. Mielicka-Pawłowska, Aksjologiczne poziomy zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekolgia
 2. E. Mazur, P. Forma, E. Laurman-Jarząbek red., Promocja dobrych praktyk w profilaktyce zdrowotnej resocjalizacji i edukacji
 3. A. Róg, (Nie)samodzielne macierzyństwo. Między zależnością od pomocy społecznej a usamodzielnieniem
 4. B. Skałbania, M. Babiarz, K. Bidziński, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na I etapie edukacji szkolnej. Aspekty organizacyjne i realizacyjne
 5. P. Szczukiewicz, Pomoc psychologiczna w leczeniu uzależnień
 6. M. Wojtkowiak, Poznać – zrozumieć – rozmawiać. (Nie)oczywisty e-świat jako źródło inspiracji i wyzwań w perspektywie pedagogicznej
 7. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 36 oraz 37, red. Bożena Matyjas

 1. A. Pawlik, U. Karpińska, P. Dziekański, A. Adamczyk, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym