Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze
 

  1. J. Legieć, K. Latawiec, Depolonizacja Ziem Zabranych (1863-1914). T.IV. Depolonizacja i rusyfikacja na Prawobrzeżnej Ukrainie 1869-1880.Czasy generał-gubernatorów Aleksandra Dondukowa-Korsakowa i Michaiła Czertkowa (Historia i materiały)
  2. M. Nowak, U źródeł trójlojalizmu krakowskich konserwatystów – XIX wieczny porządek międzynarodowy w Europie a perspektywy dla sprawy polskiej w świetle piśmiennictwa Henryka Lisickiego
  3. J. Z. Pająk, J. Szczepański oprac., Józef Bisping, Wspomnienia. Część I – Dzieciństwo i młodość
  4. Beata Wojciechowska,  Sylwia Konarska-Zimnicka, Lucyna Kostuch red., Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia III

 

  1.  1. J. Chwastyk-Kowalczyk, Dziennikarze skupieni wokół londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w XX i XXI wieku

 

  1. R. Pawłowski, Prawo sportowe. Zasady organizacji działalności sportowej
  2. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 41, red. Bożena Matyjas

 

  1. K. Ostrowska, Słownictwo wybranych polskich reportaży książkowych (2004–2018), t. I: Listy frekwencyjne
  2. K. Ostrowska, Słownictwo wybranych polskich reportaży książkowych (2004-2018), t. II: Klasyfikacja tematyczna

1. A. Bąk-Średnicka, The Practicum: Mentorship in Supervision

1. M. Kawiorski, Słownik angielsko-polski terminów muzycznych 

 

1. G.Wiraszka, R. Stępień, D. Kozieł, E. Naszydłowska, Naukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach

 2. M. Żak, M. Dąbrowski red., Fizjoterapia w Centrum Symulacji Medycznej. Badania naukowe i praktyka

 

1. I. Ciosek, Przygotowania polskiego społeczeństwa na wypadek zagrożeń militarnych w latach 1918-1939 na przykładzie Kielc. Polityka i realizacja

2.M. Garstka, Badanie sprawozdań finansowych. Kompendium zagadnień z rewizji sprawozdań finansowych

3. T. Jarocki, R. Miernik red., Bezpieczeństwo przyszłości – wybrane zagadnienia

4. E. Słabińska, Działalność Kieleckiej Izby Rolniczej w świetle sprawozdań za lata 1933/1934-1937/1938