Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze

 1. M. Z. Babaiarz, K. Bidziński, B.Skałabania, Partnerstwo środowiskowe dla rozwoju dzieci i młodzieży za zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
 2. T. WiniarczykUwarunkowania środowiskowe i treningowe rozwoju sprawności fizycznej typu zdrowotnego (Health-Related Fitness) oraz jej związki z poczuciem koherencji młodzieży akademickiej

J. Drążyk, P. Rosiński, H. Suchojad (red.), Sztuka w świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku
 1. E. Parkita, W.Z.  Łyjak, A. Jabłońska, A. Parkita, Cyfrowa przestrzeń kultury i edukacji muzycznej
 2. M. Głowacki, Obrazy malowane muzyka w oratorium Stworzenie Świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna

   1. J. Łuszczyński, Róże w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym

 1. M. A. Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne
 2. J. W. Przybytniowski, Metody badania jakości usług w ubezpieczeniach majątkowych
 3. B. Rogowska, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II RP

 1. I. Hubicka, M. Król-Kumor, I. Rolak, A. Żelezik, Russkij diskurs turisticieskogo bizniesa w Polszie. Lingwokulturologicieskoie issliedowanie

 1. W. Caban, K. Latawiec, J. Legieć, T. Mosunowa(oprac.), Zesłańcy  postyczniowi w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej, red. J. Legieć,  t. 1, 2.  Pamiętniki, listy, publicystyka. Początki rosyjskich badań nad losami polskich zesłańców postyczniowych na Syberii
 2. R. Gryz, M. Wójcik (oprac.),  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-19890), tom I: grudzień 1973-kwiecień 1975
 3. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska (red.), Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia
 4. M. Nowak (oprac.), Czas nadziei i rozczarowań pierwszych lat Polski Odrodzonej oczami konserwatywnego ziemianina. Dziennik Stanisława Borkowskiego z jędrzejowskiego Lipna (1919–1921)
 5. M. Nowak (oprac.), „System Wielopolskiego” w opinii polskich konserwatystów w świetle dyskusji publicystycznej (1878-1879)
 6. J. Z. Pająk, J. Szczepański (oprac.), Katalog  XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej
 7. S. Wiech (red. i oprac.), Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917. Studia i źródła

 1. P. Słomkiewicz, Elementy aparatury chromatograficznej w badaniach adsorpcji i katalizy

 1. E. Boksa, Systemowy trening językowy –  STJ – Dysleksja. O rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej w ramach edukacji polonistycznej
 2. P. Rosiński, Artyści. Galerie. Zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc z przełomu XX i XXI wieku