Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze

 1. T. Winiarczyk, Uwarunkowania środowiskowe i treningowe rozwoju sprawności fizycznej typu zdrowotnego (Health-Related Fitness) oraz jej związki z poczuciem koherencji młodzieży akademickiej

 1. E. Parkita, W.Z.  Łyjak, A. Jabłońska, A. Parkita, Cyfrowa przestrzeń kultury i edukacji muzycznej
 2. M. Głowacki, Obrazy malowane muzyka w oratorium Stworzenie Świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna

   1. J. Łuszczyński, Róże w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym

 1. S. LeszczakJazykowyje preciedenty w chudożestwiennom idiostile Borisa Griebienszczikowa
 2. I. Hubicka, M. Król-Kumor, I. Rolak, A. Żelezik, Russkij jazyk w sferie turisticzieskogo biznesa. Urowien B2+C1
 3. “Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 26

 1. J. Z. Pająk, J. Szczepański (oprac.), Katalog  XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej
 2. A. Młynarczyk-TomczykW kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody  “Polskiego Tysiąclecia” (1960-1966/67)
 3. E. Majcher-Ociesa, Interwencjonizm jako forma oddziaływania państwa na funkcjonowanie prywatnych podmiotów gospodarczych w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939
 4. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska, (red.), Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia
 5. M. Nowak (oprac.), „System Wielopolskiego” w opinii polskich konserwatystów w świetle dyskusji publicystycznej (1878-1879)
 6. R. Gryz, M. Wójcik (oprac.),  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-19890), tom I: grudzień 1973-kwiecień 1975
 7. Zesłańcy  postyczniowi w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej, red. J. Legieć,  t. 1, 2.  Pamiętniki, listy, publicystyka. Początki rosyjskich badań nad losami polskich zesłańców postyczniowych na Syberii, wybór i opracowanie W. |Caban, K. Latawiec, J. Legieć, T. Mosunowa

J. Drążyk, P. Rosiński, H. Suchojad (red.), Sztuka w świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku

 1. B. Rogowska, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II RP