Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze

 1. E. R. Bernacka, Rodzice nonkonformistów
 2. K. Bidziński, Dziecko jako badacz – nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie, t. 1. Nauczyciel
 3. G. Trębicki, Świat wartości: Aksjologia fantasy świata wtórnego-model podstawowy

 1. M. Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków

 1. K. Chojnacka, B. Rogowska, Od dochodu społecznego po dobro wspólne – Społeczne i ekonomiczne rozważania w teorii M. Kaleckiego
 2. G. Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału
 3. R. Frey, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy
 4. R. Frey, B. Rogowska, A. Szyszka red., Działalność gospodarcza – wymiar krajowy i międzynarodowy
 5. K. Kik, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
  (wybrane zagadnienia)
 6. A. Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek papierów wartościowych w Warszawie
 7. E. Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesnej gospodarce
 8. P. Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii
 9. T. Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego
 10. A. Pawlik, P. Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa świętokrzyskiego. Badania lokalne i regionalne
 11. A. Piaszczyk, Kontrola zarządcza – aspekty teoretyczne i praktyczne

 1. J. Drążyk, W. Kowalski (red.), Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii
 2. R. Gryz, M. Wójcik (oprac.), Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spoptkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), tom 2: maj 1975-maj 1977
 3. K. Justyniarska-Chojak, Inwentarze pośmiertne z małych i średnich miast Małopolski (w XVI-XVIII wieku)
 4. S. Konarska-ZimnickaP. Piotrowski, Albumasar i jego Ysagoga minor
 5. J. Pielas, Oleśniccy herbu Radwan w XV-XVII wieku. Z dziejów szlachty małopolskiej doby nowożytnej
 6. K. Ryszewska, Historia badań archeologicznych w czasach II Rzeczpospolitej na obszarze województwa kieleckiego
 7. H. Wójcik-Łagan, Od Żanny Kormanowej do…? O nauce historycznej i nauczaniu historii przed i po przełomie październikowym 1956 r. Materiały i komentarze

1. B. Szczepanik, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej

 1. M. Mazurkiewicz, Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne i współczesne

  1. O. Dąbrowska-Cendrowska,  Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej (1989-2019)
  2. O. Dąbrowska-Cendrowska, A.  Lubczyńska (red.), Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 2
  3. O. Dąbrowska-Cendrowska, A.  Lubczyńska (red.), Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 3
  4. M. Olczak-Kardas, Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku Biblioteki pedagogiczne
  5. J. E. Perczak, Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957-1989

 1. E. Boksa, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej. Od filogenezy do ontogenezy języka
 2. D. Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne oraz skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje
 3. A. Rosińska-Mamej, Przepraszam, ma pan może długopis? Prośba we współczesnej polszczyźnie, cz. 1. Prośba jako makroakt mowy
 4. M. Ruszkowski, Słownik nazw województwa świętokrzyskiego

1.M. Sadowski, K. Białek, G. Nowak-Starz, M. Reliszka, Psychologiczny kontekst oddziału intensywnej terapii kardiologicznej

2. E. Suliga, D. Kozieł, M. Głuszek-Osuch, M. Żak, S. Głuszek, Wielkie problemy geriatryczne, tom. II. Zaburzenia stanu odżywiania u osób w starszym wieku – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne

 

 1. K. Nobis-Wlazło, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti diskursnyj analiz
 2. S. Leszczak, O. Leszczak, Kognitiwnyje priecedienty w hudożiestwiennom idiostie Borisa Griebienszikowa: obsiestwo i sakralnaja sfiera
 3. “Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 28, red. M. Król-Kumor