Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze
 

  1. R. Gryz, M. Wójcik red., Homo homini res sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973–1989)Tom IV: listopad 1978 – lipiec 1980
  2. J. Z. Pająk, J. Szczepański oprac., Józef Bisping. Wspomnienia. Część II – Wojna i okupacja
  3. „Almanach Historyczny”, t. 25, red. J. Legieć

 

1.T. Mielczarek, Polski system medialny. Szkice do portretu

 

 

  1. B. Matyjas (red.), „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 42

 

1. A. Miernik, (Re)wizje wyobraźni. O potrzebie mitu w życiu dziecka

2. M. Płusa, Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa,  cz. 2. Elementy kresowe w powieściach cyklu litewskiego 

 

 

 

1. T. Moll, Ustrojowe relacje horyzontalne organu samorządu terytorialnego z innymi podmiotami

2. A. Szyszka, Przesłanki umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego