Pracownicy

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Z espół pracowników Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzą kierownik, redaktorzy, operatorzy komputerowi, pracownicy administracyjni i poligraficzni.

Zespół pracowników

Kierownik Wydawnictwa

Mgr Aneta Iwan

tel. (41) 349-72-60

Redaktor naczelny

Dr Adam Cedro

tel. (41) 349-78-65

Redaktorzy

Mgr Magdalena Brzezińska

tel. (41) 349-72-07

Mgr Krystyna Iwanowska-Bieniek

tel. (41) 349-72-07

Mgr Anna Kurska

tel. (41) 349-72-68

Mgr Paulina Warzycha

tel. (41) 349-72-64

Operatorzy studia DTP

Mgr inż. Marzena Buksińska

tel. (41) 349-72-66

Anna Domańska

tel. (41) 349-72-66

Mgr Marek Markowski

tel. (41) 349-72-63

Pracownicy administracyjni

Ewa Budziosz

tel. (41) 349-78-64

Mgr Marzena Kuc

tel. (41) 349-72-65

Mgr Małgorzata Pabis

tel. (41) 349-72-36

Pracownia poligraficzna

Paweł Moralski

Stanisław Osełka

Jacek Śliwakowski

tel. (41) 349-72-38