Pracownicy

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Z espół pracowników Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzą kierownik, redaktorzy, operatorzy komputerowi, pracownicy administracyjni i poligraficzni.

Zespół pracowników

Kierownik Wydawnictwa

Mgr Aneta Iwan

tel. (41) 349-72-60

Redaktorzy

Mgr Krystyna Iwanowska-Bieniek

tel. (41) 349-72-68

Mgr Joanna Kudła

tel. (41) 349-72-68

Mgr Anna Kurska

tel. (41) 349-72-64

Mgr Paulina Warzycha

tel. (41) 349-72-64

Operatorzy studia DTP

Mgr inż. Józef Bąkowski

tel. (41) 349-72-63

Mgr inż. Marzena Buksińska

tel. (41) 349-72-66

Anna Domańska

tel. (41) 349-72-66

Pracownicy administracyjni

Mgr Marzena Kuc

tel. (41) 349-72-65

fax (41) 349-72-69

Mgr Beata Majewska

tel. (41) 349-72-36

Mgr Małgorzata Pabis

tel. (41) 349-72-65

Pracownia poligraficzna

Paweł Moralski

Stanisław Osełka

Jacek Śliwakowski

tel. (41) 349-72-38