Nowości – BIOLOGIA

Nowości - BIOLOGIA
G. Wróbel, S. Huruk, Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) lasów Gór Świętokrzyskich, 2020, cena 44,10 zł

Okładka, Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) lasów Gór Świętokrzyskich, Grzegorz Wróbel, Stanisław HurukGrzegorz Wróbel, Stanisław Huruk, Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) lasów Gór Świętokrzyskich, 2020, 262 s.,  ISBN 978-83-7133-904-2, cena 44,10 zł

W pracy omówiono zgrupowania biegaczowatych z kilkunastu leśnych zespołów roślinnych Gór Świętokrzyskich z uwzględnieniem takich charakterystyk, jak: liczebność, skład gatunkowy, struktura dominacji, różnorodność zgrupowań, stałość oraz wierność gatunków, sezonowa dynamika gatunków oraz zgrupowań Carabidae, struktura ekologiczna i zoogeograficzna, walory fauny Carabidae. Wymienione charakterystyki wykorzystano do weryfikacji hipotezy badawczej zakładającej, że w każdym badanym leśnym zespole roślinnym lub w zespołach roślinnych bliskich sobie pod względem taksonomicznym, funkcjonują odrębne zgrupowania Carabidae. Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych, w szczególności do entomologów, koleopterologów w tym karabidologów, a także do młodzieży akademickiej zainteresowanej problematyką entomologiczną.