Nowości – BIOLOGIA

Nowości - BIOLOGIA
J. Bąk-Badowska, Pszczołowate (Hymenoptera: Apiformes: Apidae) parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim, 2018, cena 26,25 zł

Jolanta Bąk-BadowskaPszczołowate (Hymenoptera: Apiformes: Apidae) parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim,  2018, 170 s., format B5, ISBN 978-83-7133-730-7,  cena 26,25 zł

 

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań, dotyczące występowania pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na obszarach chronionych Wyżyny Małopolskiej. Do badań wytypowano Świętokrzyski Park Narodowy i trzy parki krajobrazowe: Cisowsko-Orłowiński, Chęcińsko-Kielecki oraz Nadnidziański Park Krajobrazowy.

Strukturę występowania pszczoły miodnej opisano poprzez: liczbę osobników, dominację, dynamikę liczebności i powiązania troficzne w zróżnicowanych środowiskach naturalnych i antropogenicznych. Charakterystyka i analiza wymienionych parametrów posłużyła do ukazania czasowej oraz przestrzennej zmienności pojawu pszczoły miodnej na badanych obszarach.