Nowości – BIOLOGIA

Nowości - BIOLOGIA
J. Bąk-Badowska, Pszczołowate (Hymenoptera: Apiformes: Apidae) parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim, 2018, cena 26,25 zł

Okładka, Pszczołowate (Hymenoptera: Apiformes: Apidae), Jolanta Bąk-BadowskaJolanta Bąk-BadowskaPszczołowate (Hymenoptera: Apiformes: Apidae) parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim,  2018, 170 s., format B5, ISBN 978-83-7133-730-7,  cena 26,25 zł

 

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań, dotyczące występowania pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na obszarach chronionych Wyżyny Małopolskiej. Do badań wytypowano Świętokrzyski Park Narodowy i trzy parki krajobrazowe: Cisowsko-Orłowiński, Chęcińsko-Kielecki oraz Nadnidziański Park Krajobrazowy.

Strukturę występowania pszczoły miodnej opisano poprzez: liczbę osobników, dominację, dynamikę liczebności i powiązania troficzne w zróżnicowanych środowiskach naturalnych i antropogenicznych. Charakterystyka i analiza wymienionych parametrów posłużyła do ukazania czasowej oraz przestrzennej zmienności pojawu pszczoły miodnej na badanych obszarach.

J. Łuszczyński (red.), Róże w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym, 2019, cena 105,00 zł

Okładka, Róże w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym,  Janusz Łuszczyński red.Janusz Łuszczyński (red.), Róże w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym, 2019, 312 s., format 20,7×24,7xcm, ISBN 978-83-7133-731-4, cena 105,00 zł 

Róże mają prawdopodobnie dłuższą historię niż jakakolwiek inna roślina uprawna. Są symbolem piękna i miłości w niemal wszystkich kulturach. Od najdawniejszych czasów róży oddawano cześć jako „królowej kwiatów”. Przedmiotem niniejszej publikacji są róże, gatunki botaniczne oraz  odmiany ogrodnicze występujące w kolekcjach Kieleckiego Ogrodu Botanicznego. Kolekcja róż ozdobnych liczy 81 odmian, wśród których ważną pozycję znajdują róże historyczne; są to starodawne odmiany, o bardzo silnie pachnących kwiatach. O przynależności do róż historycznych decyduje data wyhodowania danej odmiany lub wprowadzenie jej do uprawy. Za datę graniczną przyjmuje się rok 1867, kiedy została wprowadzona do uprawy odmiana La France, która uznawana jest za pierwszego mieszańca róż herbatnich. Do róż historycznych zalicza się także odmiany powstałe później, o ile mają istotne cechy róż starych. Obejmują one róże francuskie, Alba,  damasceńskie, stulistne, piżmowe, burbońskie, Noisette’a, portlandzkie, herbatnie i remontantki, które są ogniwem łączącym stare róże z nowoczesnymi.

Zgodnie z ogrodniczą klasyfikacją róż nowoczesnych wyróżniamy róże rabatowe (wielokwiatowe, wielkokwiatowe i miniaturowe), parkowe i pnące. Wszystkie róże zostały scharakteryzowane pod względem morfologii, wymagań i pielęgnacji, chorób i szkodników oraz licznych ciekawostek związanych z różami. Publikacja przeznaczona jest do szerokiego kręgu odbiorców  – studentów kierunków biologia, ogrodnictwo, a także miłośników i pasjonatów róż.