Publikacje Wydziału Humanistycznego

Publikacje Wydziału Humanistycznego
 1. T. Bairašauskaitè (oprac.), Seweryn Romer. Wspomnienia spisane w 1863 roku, 2017, cena 42,00 zł
 2. M. Bolińska, Kobiet 3 portrety. Pisarki z regionu świętokrzyskiego. Zofia Bukowiecka, Agnieszka Barłogowa, Halina Snopkiewicz, 2009, cena 12,60 zł
 3. M. Bolińska, Zdarzenia niepunktualne w prozie Doroty Terakowskiej, 2013, cena 37,80 zł
 4. M. Bolińska, J. Detka, M. Wójcik, Pokolenie 1920 szkice do portretu zbiorowego, 2012, cena 12,60 zł
 5. A. Brus (oprac.), Pamiętnik Emila Dybowskiego2017, cena 42,00 zł
 6. W. Caban, L. Michalska-Bracha (red.)Polskie dziewiętnastowieczne  pamiętniki i listy z Ziem Zabranych, 2017, cena 63,00 zł
 7. W. Caban, J. Szczepański, Z. Wójcik (oprac.), Jan Witort. O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi, 2017, cena 42,00 zł
 8. O. Dąbrowska-Cendrowska,  Jak żyć? Poradnikowe funkcje periodycznych mediów adresowanych do kobiet w Polsce w XXI wieku, cena 52,50 zł
 9. A. Gałczyńska, Od oswajania świata do jego współtworzenia. Akty nakłaniające w kontaktach dorosłych z dziećmi, 2014, cena 18,90 zł
 10. B. L. Gierszewska (wstęp, wybór i oprac.), Polski film fabularny 1918-1939, 2012, cena 33,60 zł
 11. O. Krężołek, Simwolicieskije formy wyrażenija duchownosti w ruskoj literaturie wtoroj polowiny XIX wieka, 2008, cena 13,13
 12. M. KrzysztofikKultura Pierwszej Rzeczypospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego2017, cena 34,65 zł
 13. K. A. Kuczyński, A. Wzorek (red.), Kolory duszy. O życiu i twórczości Stanisława Rogali, 2015, cena 23,10 zł
 14. G. Legutko, Od metafizyki do egzystencji. Wokół tematów i postaci literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku, 2014, cena 42,00 zł
 15. E. Majcher-Ociesa, B. Wojciechowska (red.), Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku, 2013, cena 29,40 zł
 16. L. Mazur-Mierzwa, Konstrukcje z imiesłowami przymiotnikowymi i przysłówkowymi w języku rosyjskim i ich polskie ekwiwalenty, 2009, cena 14,70 zł
 17. T. Mielczarek, Tygodniki w opinii w zmieniającej się rzeczywistości, 2018, cena 39,00 zł
 18. U. Niekra, Germanistikstudium in Polen und Studienfach DaF in Deutschland am Beispiel der Universitäten Zielona Góra und Bielefeld, 2015, cena 19,95 zł
 19. Z. Ożóg-Winiarska (red.), Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język – literatura – sztuka, 2012, cena 24,15 zł
 20. Z. Ożóg-Winiarska (red.), Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej, 2014, cena 28,35 zł
 21. Z. Ożóg-Winiarska (red.), Teksty literackie w przestrzeni kultury i komunikacji językowej. Tradycja i współczesność, 2013, cena 23,10 zł
 22. Z. Ożóg-Winiarska, J. Winiarski (oprac.), Prasa warszawska lat 1815-1830 wobec wielkich wydarzeń, rozwoju kultury i cywilizacji w kraju i na świecie, 2013, cena 37,80 zł
 23. E. A. Piasta, Das Wort-Ton-Verhaltnis im deutschen Lied der Romantik, 2009, cena 39,90 zł
 24. D. Połowniak-Wawrzonek, Metafory językowe nawiązujące do czynności przyjmowania pokarmu, 2015, cena 31,50 zł
 25. D. Poskuta-Włodek (red.)Byrscy – etos teatru2017, cena 38,85 zł
 26. J. Senderska“Maniaczki w Sieci”. O języku i komunikacji wybranych kobiecych społeczności online2017, cena 28,10 zł
 27. J. SmolińskiPolskie władze wojskowe na uchodźstwie 1939-19462017, cena 39,90 zł
 28. M. Wójcik, Bo Ty jesteś moje fatum. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924-1935, 2008, cena 26,25 zł
 29. H. Wójcik-Łagan (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, 2005, cena 26,25 zł