Nowości – MUZYKA

Nowości - MUZYKA
M. Głowacki, Obrazy malowane muzyką w oratorium Stworzenie świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna, 2019, cena 21,00 zł

Marek Głowacki, Obrazy malowane muzyką w oratorium Stworzenie świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna, 2019, 162 s., format B5, ISBN 978-83-7133-735-2, cena 21,00 zł

Prezentowana publikacja stanowi studium retoryki muzycznej w aspekcie twórczości J. Haydna. Celem jej jest wskazanie istotnych związków zależności muzyki i tekstu, a odszukane zwroty retoryczne mają służyć wykonawcom, wytyczając ścieżkę interpretacji muzycznej.

W pracy podjęto również próbę dostrzeżenia związków emocjonalnych muzyki w połączeniu z tonacjami. Na podstawie dostępnych materiałów zauważono ów problem czy też zjawisko w muzyce XVIII wieku, ewoluujące w kolejnych epokach muzycznych.

Niniejsza monografia naukowa skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców – muzyków, pedagogów, studentów kierunków artystycznych.

E. Parkita, W. Z. Łyjak, A. Jabłońska, A. Parkita, Cyfrowa przestrzeń kultury i edukacji muzycznej, 2018, cena 25,20 zł

Ewa Parkita, Wiktor Zygmunt Łyjak, Anna Jabłońska, Anna Parkita, Cyfrowa przestrzeń kultury i edukacji muzycznej, 2018, 186 s., ISBN 978-83-7133-739-0, cena 25,20 zł

Prezentowana monografia naukowa o charakterze interdyscyplinarnym – z pogranicza kultury, wiedzy o sztuce, pedagogiki medialnej, edukacji muzycznej – stanowi oryginalne i wartościowe uzupełnienie stanu wiedzy na temat kultury muzycznej, jej dziedzictwa, mechanizmów funkcjonowania, zarówno w świecie realnym, jak i w cyberprzestrzeni, organizacji życia muzycznego, budownictwa organowego, edukacji muzycznej w oparciu o współczesne badania naukowe, wzbogacone źródłami internetowymi. Teksty autorstwa specjalistów pozwalają na interdyscyplinarną penetrację tego obszaru dociekań naukowych, proponując odbiorcy wieloaspektowe spojrzenie na podejmowaną problematykę.

Spis treści:

Wstęp, s. 7

  1. Jabłońska, Kultura muzyczna w Polsce wczoraj i dziś, s. 11
  2. Parkita, Powszechna edukacja muzyczna w przestrzeni cyfrowej – niedostatki i kierunki zmian, s. 101
  3. Parkita, Internet jako źródło muzycznych zasobów i przestrzeń wielowymiarowych działań edukacyjno-kulturalnych, s. 125
  4. Z. Łyjak, Śląscy budowniczowie organów w Świętokrzyskiem i ich miejsce w przestrzeni cyfrowej, s. 143

Podsumowanie, s. 183

E. Parkita, E. Robak red., Płaszczyzny kreacji brzmienia zespołu muzycznego w pracy dyrygenta, chórmistrza, pedagoga, 2019, cena 23,10 zł

Ewa Parkita, Ewa Robak red., Płaszczyzny kreacji brzmienia zespołu muzycznego w pracy dyrygenta, chórmistrza, pedagoga, 2019, 142 s., format B5, ISBN 978-83-7133-844-1, cena 23,10 zł

Spis treści

Wstęp, s. 7

J. Sztejnbis-Zdyb, Prowadzenie chóru w koncepcjach znanych chórmistrzów polskich okresu międzywojennego, s. 13

E. Parkita, Społeczno-artystyczne aspekty kreacji brzmienia amatorskiego zespołu chóralnego, s. 37

A.Piekaroś-Padzińska, Zadania pedagoga emisji głosu a problemy współczesnej sceny muzycznej, s. 51

M.Głowacki, Dyrygent a nauka o afektach i ich wpływie na wykonawstwo dzieła muzycznego, s. 73

Z.Bernatowicz, Wertykalna i horyzontalna przestrzeń sztuki muzycznej. Pozamuzyczne konotacje w budowaniu artystycznej kreacji, s. 97

A.Czenczek, Pozaszkolna edukacja estetyczna a uczestnictwo w kulturze, s. 109

A.Olszewska, Chóralne inspiracje kulturą flamenco na przykładzie Romancero Gitano Maria Castelnuova-Tedesca, s. 121