Nowości – MUZYKA

Nowości - MUZYKA
M. Kawiorski, Słownik angielsko-polski terminów muzycznych, 2023 cena 48,30 zł

Marek Kawiorski, Słownik  angielsko-polski terminów muzycznych, 2023, 240 s., format B5, ISBN 978-83-67580-43-4 (druk), ISBN 978-83-67580-44-1 (wersja elektroniczna), cena 48,30 zł

Słownik  angielsko-polski terminów muzycznych zawiera blisko 5500 anglojęzycznych jednostek leksykalnych (wyrazów i związków wyrazowych)  poświadczonych w literaturze  teoretyczno-muzycznej, pozyskanych  z ponad pięćdziesięciu publikacji książkowych (podręczniki akademickie, prace naukowe, rozprawy teoretyczne, leksykony i encyklopedie), głównie z przełomu XX i XXI w. Znalazły się tu zarówno terminy podstawowe, związane z pisownią i notacją muzyczną, jak i specjalistyczne. Uwagę zwraca duży odsetek profesjonalizmów, przede wszystkim z zakresu  harmonii, kontrapunktu i form muzycznych. Uzupełnienie Słownika stanowią trzy aneksy, które zawierają przedstawione w formie tabelarycznej wykazy nazw literowych dźwięków  oraz interwałów i akordów. Słownik adresowany jest do wszystkich zajmujących się profesjonalnie muzyką, zwłaszcza uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia, studentów kierunków muzycznych i teoretyków muzyki.

M. Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków, 2021, cena 56,70 zł

Okładka, Słownik synonimów dla muzyków, Marek KawiorskiMarek Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków, 2021, 420 s., format 20×13 cm, ISBN 978-83-7133-899-1, cena 56,70 zł

Słownik synonimów dla muzyków stanowi pierwszą, nie tylko w Polsce, próbę stworzenia tego rodzaju narzędzia umożliwiającego przekazanie odbiorcy intencji twórców oraz treści dzieła, jego struktury i rozwiązań warsztatowych. Zawiera blisko dwa i pół tysiąca haseł – słów i zwrotów równoznacznych i bliskoznacznych pogrupowanych alfabetycznie, w tym rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków niezbędnych w opisie zjawisk muzycznych. Prócz haseł stricte muzycznych obejmuje bogaty zasób form korespondujących ze sferą ekspresyjno-emocjonalną i brzmieniową. Czytelnik odnaleźć może także słowa i zwroty w językach obcych, głównie włoskim i łacińskim, utrwalone w piśmiennictwie muzykologicznym. Słownik powstał z myślą o uczniach szkół muzycznych, studentach kierunków muzycznych, teoretykach muzyki, krytykach muzycznych, jak również melomanach.

A. Parkita, Antoni Kątski lew estrady XIX wieku, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Anna Parkita, Antoni Kątski lew estrady XIX wieku

Anna Parkita, Antoni Kątski lew estrady XIX wieku, 2021, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-941-7, cena 31,50 zł

Niniejsza publikacja poświęcona została w całości polskiemu pianiście, kompozytorowi, pedagogowi, animatorowi życia muzycznego, wielowymiarowemu artyście urodzonemu w Krakowie, który pomimo ogromnego wkładu w rozwój kultury muzycznej XIX wieku jest obecnie zupełnie zapomniany. Urodzony 25 września 1816 roku w Krakowie, publiczne występy rozpoczął w wieku pięciu lat. Jako wybitnie utalentowane dziecko otrzymywał liczne stypendia, które pozwoliły mu na odebranie edukacji muzycznej na najwyższym poziomie (był uczniem m. in. Ludwiga van Beethovena, Johna Fielda czy Simona Sechtera). Za swoje artystyczne osiągnięcia był wielokrotnie odznaczany przez europejskich monarchów. Kątski koncertował niemal w całej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Australii, Indiach, Chinach czy Japonii. Jest autorem ponad 400 opusów, z czego lwią część stanowią utwory na fortepian.

Monografia zawiera wiele niepublikowanych dotąd dokumentów dotyczących życia Antoniego Kątskiego, które są wynikiem wieloletnich badań i poszukiwań autorki. Zaprezentowano w niej również liczne przykłady utworów fortepianowych Kątskiego, a także ukazano cechy charakterystyczne dla jego rozwiązań kompozytorskich.

Antoni Kątski bez wątpienia był jednym z najbardziej wszechstronnych kompozytorów XIX wieku. Tworzył kulturę muzyczną tej epoki, tak bardzo różnorodną pod względem stylów i poziomów, zaś jego ogromny dorobek artystyczny jest istotnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla studentów i pracowników uczelni artystycznych, ale również dla szerokiej rzeszy odbiorców, a w szczególności koneserów pragnących odkrywać nieznane dotąd obszary muzyki polskiej.

E. Parkita, Instrumenty szkolne. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, 2022, cena 46,20 zł

Okładka, Ewa Parkita, Instrumenty szkolne. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznychEwa Parkita, Instrumenty szkolne. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, 2022, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-958-5, cena 46,20 zł

Niniejszy podręcznik akademicki stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wykorzystania instrumentów szkolnych w dydaktyce muzycznej. Instrumenty szkolne jako przedmiot należy do bloku podstawowych zajęć realizowanych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jednak do tej pory nie doczekał się kompleksowego opracowania w zakresie celów, metodycznej realizacji treści programowych i efektów uczenia się. Przygotowanie metodyczne do realizacji formy muzykowania w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych stanowi jedno z ważniejszych, a zarazem trudnych zadań jakie stawia przed studentem pedagogika muzyczna.

Obok indywidualnych umiejętności gry na flecie prostym oraz melodycznych i niemelodycznych instrumentach perkusyjnych, kształtujemy możliwości muzykowania zespołowego. Gra zespołowa jest bowiem istotną formą kształcenia muzycznego, wpływającą nie tylko na wypracowanie umiejętności współpracy w grupie, lecz także rozwijającą dyscyplinę melodyczno-rytmiczną, myślenie polifoniczne, muzykalność, wyobraźnię i wrażliwość estetyczną grających. Formie tej towarzyszyć powinna aktywność ze strony studentów, zarówno w odczytywaniu opracowań (partytur) na instrumenty szkolne, jak i w tworzeniu własnych propozycji na poszczególne składy instrumentalne.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, nauczycieli, animatorów, którzy swoją przyszłą pracę wiążą z pedagogiką muzyczną i kształtowaniem wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży.