Nowości – FILOLOGIE OBCE

Nowości - FILOLOGIE OBCE
P. Kaptur, A. Szwach edit., Confluences of Literature, History and Cinema, 2020, PDF publikacji.

Okładka, Confluences of Literature, History, Paweł Kaptur, Agnieszka SzwachPaweł Kaptur, Agnieszka Szwach edit., Confluences of Literature, History and Cinema, 2020, 154 s., ISBN 978-83-7133-894-6,  PDF publikacji pobierz plik

Monografia wieloautorska Confluences of Literature, History and Cinema to efekt współpracy polskich i zagranicznych badaczy, których indywidualne prace tworzą spójny, przekrojowy i wielopłaszczyznowy obraz związków pomiędzy literaturą, historią i kinem. Część pierwsza książki stanowi dyskurs akademicki oferujący szerokie spojrzenie na rozmaite relacje pomiędzy tekstem a kontekstem, fikcją a faktem, na rolę historii, filozofii i religii w literaturze oraz funkcji literatury i teatru w czasach historycznych zmian i politycznej zawieruchy. Część druga monografii to próba dyskusji na temat roli kina w kształtowaniu pamięci kulturowej i historycznej.

Publikacja anglojęzyczna przeznaczona dla literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, filmoznawców oraz studentów filologii angielskiej.

 

Table of contents

PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PART 1

LITERATURE IN HISTORY – HISTORY IN LITERATURE

BOŻENA KUCAŁA, Filling in Blanks: Realism and Gothicism in Fictional Accounts of John Franklin’s Lost Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

JADWIGA LASZKIEWICZ, The Poetry of Limits – G. K. Chesterton’s Dialectic of the Local and the Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

PETRA MACHOVÁ, Virginia Woolf’s Jacob’s Room as a Reference to Friedrich Nietzsche’s Criticism of Truth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

PARUL LAU GAUR, Lives of a Text: Re-interpreting Chidambaramahatmyam in Different Historical Time Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

AGNIESZKA SZWACH, Political Shakespeare: Andrzej Wajda’s Hamlet IV (1989), Heiner Müller’s Hamlet/Maschine (1990) and Alexandru Tocilescu’s Hamlet (1985-1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

PART 2

CINEMA IN HISTORY – HISTORY IN CINEMA

SHARAF REHMAN, Moving Pictures – From a Peepshow to a Major Industry . . . . . . . . . . . . 97

SHALA BARCZEWSKA, Inherit the Wind: The Movie and the Myth in American Cultural Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

KRZYSZTOF KASIŃSKI, Birth of a Nation – the Dixon-Griffith Quest for the Southern Cause . . 131

K. Kasiński, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, 2020, cena 27,30 zł

Okładka, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, Krzysztof Kasiński

Krzysztof Kasiński, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, 2020, 160 s., format B5, ISBN 978-83-7133-873-1, cena 27,30 zł

Głównym problemem podejmowanym w niniejszej książce jest kwestia wielokulturowości i asymilacji w amerykańskiej perspektywie traktowana jako zjawisko społeczne oraz dwa jej wymiary: etniczny i nieetniczny. W obu odsłonach jest to zawsze pewna forma koegzystencji przedstawicieli wielu kultur w przestrzeni społecznej, a także forma sprawowania polityki w przestrzeni publicznej. Brak takiej polityki sprowadza wspomniane teorie do miana jedynie aspektu życia społecznego wynikającego z wdrożenia konkretnej polityki imigracyjnej. Fakt asymilacji czy wielokulturowości może stymulować konieczność powstania polityki z nimi związanej. W przypadku wielokulturowości zmierza ona przede wszystkim do niwelowania wszelkich napięć i antagonizmów wyrastających ze współistnienia rozmaitych grup etnicznych i kulturowych w przestrzeni jednego organizmu państwowego. W teoretycznym ujęciu polityka asymilacyjna państwa skupia się głównie na niwelowaniu napięć i antagonizmów społeczno-etnicznych poprzez swoiste zabiegi mające na celu ostateczne wykorzenienie cech dystynktywnych poszczególnych kultur grup etnicznych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych widać wyraźnie, że zarówno podejmowane próby wdrażania programów wielokulturowych, jak i akcja afirmacyjna czy forsowana akulturacja konstruowały przestrzeń dla radykalizacji postaw społecznych. Nie wszystkie grupy społeczne były gotowe do przyjęcia postawy asymilacjonistycznej, tak jak nie wszystkie widziały potrzebę współistnienia na równych prawach z osobami należącymi do odmiennych obszarów kulturowo-cywilizacyjnych. Tego typu postawy były często wykorzystywane przez organizacje takie jak Ku Klux Klan czy Związek Niemiecko-Amerykański do realizacji często partykularnych interesów swoich założycieli i przywódców.

Publikacja skierowana jest do wszystkich czytelników zainteresowanych współczesną historią społeczną i kulturą Stanów Zjednoczonych Ameryki.

M. Mazurkiewicz, Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne i współczesne, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Sport w literaturze i kulturze, Michał MazurkiewiczMichał Mazurkiewicz, Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne i współczesne, 2020, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-906-6, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja stanowi zbiór rozpraw poświęconych wybranym aspektom dawnego i współczesnego sportu, jak na przykład inspiracjom sportowym w literaturze i sztuce, tematowi sportu na dużym ekranie, związkom sportu z religią, bohaterom rywalizacji sportowej, a także zjawisku patriotyzmu w sporcie. Pokazuje ona wybrane przykłady kulturowego oddziaływania sportu, które osadzone zostały w kontekście kultury polskiej, amerykańskiej i brytyjskiej. Wieloaspektowa tematyka przedstawionej pracy ma charakter interdyscyplinarny. Książka może okazać się przydatna dla historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, studentów zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych i Polski oraz dla szerokiego grona miłośników sportu.

.

.

„InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies”, V. 1/2020, edit. by Marina Dossena, Marzena Marczewska, Sylwester Łodej, John G. Newman, 2020, pdf publikacji

Okładka, InScriptum: A Journal of Language, V. 1/2020, edit. by Marina Dossena, Marzena Marczewska, Sylwester Łodej, John G. Newman„InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies”, V. 1/2020, edit. by Marina Dossena, Marzena Marczewska, Sylwester Łodej, John G. Newman, 2020, 157 s., ISSN 2719-4418, pdf publikacji  pobierz plik

ARTICLES

7 Angela Locatelli, “They […] Who, moving others, are themselves as stone”:

Instances of moving and being unmoved in English Renaissance rhetoric and Shakespeare

 

29 Valeria Gennero, La rivolta dei Boxer e le missioni americane in God’s Men

di Pearl S. Buck

 

49 Anna Wileczek, Applications supporting Polish language acquisition

by children: An outline of current issues

 

67 Alejandro Sell Maestro, El traductor como mediador político: el caso de Paul Rycaut

y The Critick (1681)

 

89 Andrés Juárez López, Tres cartas inéditas de Consuelo Berges: Insumisión,

traducción y supervivencia

 

109 Ana Martínez García, Entre el recuerdo y la historia: la España en guerra

de María Teresa León en Juego limpio

 

127 Álvaro Galán Castro, Imágenes polisémicas en Le Chant des morts (1945-1948)

de Reverdy y Picasso: una doble reacción frente a la imitatio

 

BOOK REVIEWS

155 Revisado por Luis Bagué Quílez, Juan José Lanz, Poesía, ideología e historia. Siglo XX y XXI.

Madrid: Visor, 2019, 490 pp.

 

159 Reviewed by Anna Tabouratzidis I. Polland, M. Basseler, A. Nünning and S. M. Moraldo (eds.).

Europe’s crises and cultural resources of resilience. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2020, 332 pp.