Nowości – FILOLOGIE OBCE

Nowości - FILOLOGIE OBCE
S. Barczewska & M. Z. Feret (eds.), Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, 2019, cena 18,90 zł

Okładka, Cognitive theories in their application, Shala Barczewska, Magdalena Zofia Feret eds.,

Shala Barczewska & Magdalena Zofia Feret (eds.), Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, 2019, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-764-2, cena 18,90 zł

Contents

Introduction: Cognitive theories and the Kielce research team
(Shala Barczewska and Magdalena Zofia Feret), s. 7

 1. Images from a Kaleidoscope: Cognitive Linguistics in Poland
  (Shala Barczewska), s. 11
 2. German Noun Phrase in Terms of Langacker’s Cognitive Grammar
  (Magdalena Zofia Feret), s. 43
 3. Cognitive Poetics: Conceptual metaphors in “Hopper” by Mark
  Strand
  (Anna Szczepanek), s. 55
 4. The Role of Conceptual Blending in Understanding Posters
  (Milena Bryła), s. 71
 5. Proper Names and Cultural Elements in Translation
  (Douglas Adam’s The Hitch-hiker’s Guide to the Galaxy)

  (Agnieszka Majcher), s. 83
 6. Motion, Action, Force: The influence of image schema on discourse
  (Shala Barczewska), s. 103
 7. The Language of Hate: Anti-Semitic Rhetoric in Politics, Literature
  and Sport in the United States in the Twentieth Century

  (Michał Mazurkiewicz and Krzysztof Kasiński), s. 117
 8. A Cognitive Understanding of Aphasia (Urszula Niekra), s. 133

Closing Thoughts, s. 143

A. Gutowska, Inspired By ˮSilly Novels”? The Role of Popular Literature Tropes in George Eliot’s Fiction, 2018, cena 29,40 zł

Okładka, Inspired By ʺSilly Novels”? The Role of Popular Literature, Anna GutowskaAnna Gutowska, Inspired By ʺSilly Novels”? The Role of Popular Literature Tropes in George Eliot’s Fiction, 2018,224 s.,  format B5, ISBN 978-83-7133-726-0 cena 29,40 zł

Punktem wyjścia do rozważań autorki jest mało znany manuskrypt George Eliot zawierający pochodzące z drugiej polowy lat siedemdziesiątych XIX wieku notatki pisarki do planowanej powieści, której nie zdążyła już napisać. Notatki Eliot mają  charakter zdumiewająco sensacyjny: akcja powieści miała toczyć się w czasach wojen napoleońskich oraz  dotyczyć walki wywiadu angielskiego i francuskiego o plany nowo wynalezionej potężnej broni. Niestety, przedwczesna śmierć pisarki w 1880 roku w wieku zaledwie 61 lat nie pozwoliła jej rozwinąć pomysłu i ukończyć pracy nad książką. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że planowana powieść byłaby całkiem odmienna od dotychczasowego dorobku Eliot. George Eliot uważana jest powszechnie za najwybitniejszą moralistkę powieści wiktoriańskiej, i nie ulega wątpliwości, że w swojej twórczości poruszała ważne tematy filozoficzne oraz była wnikliwym obserwatorem i krytykiem  życia  społecznego swojej epoki. Do niedawna w ocenie dorobku twórczego  George Eliot panował konsensus – krytycy uważali ją za czołową przedstawicielkę wiktoriańskiej powieści realistycznej.

Obecnie jednak wydaje się, że taka ocena pisarstwa Eliot jest zbyt symplicystyczna. Uwaga krytyków przenosi się na zaniedbane do tej pory obszary jej twórczości, analizując związki Eliot z powieścią gotycką czy melodramatem. Analiza zawarta w książce udowadnia, ze notatki Eliot do planowanej powieści nie stanowią w istocie drastycznego zerwania z jej dotychczasowym credo pisarskim. Wręcz przeciwnie, Eliot już od swojego debiutu pisarskiego w 1856 roku widziała swoje pisarstwo jako żywy dialog z konwencjami literatury popularnej raz opartymi o nie oczekiwaniami czytelników.

Monografia omawia  sposoby wykorzystania przez Eliot stereotypów postaci oraz konwencji znanych z dziewiętnastowiecznej literatury popularnej takie, jak romans Scottowski (rywalizacja dwóch młodych dziewcząt o względy jednego mężczyzny), romans Austenowski (w którym bohaterka wybiera męża spośród dwóch kandydatów reprezentujących przeciwstawne osobowości i systemy wartości) oraz opowieść sensacyjna, a w szczególności opowieść o bigamii.

M. Z. Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, 2019, cena 21,00 zł

Okładka, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, Magdalena Zofia Feret

Magdalena Zofia Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, 2019, 154 s., format B5, ISBN 978-83-7133-823-6, cena 21,00 zł

Prezentowana publikacja składa się z czterech części. Najbardziej obszerna obejmuje wybrane zagadnienia z wiedzy o języku, takie jak: przedmiot badań językoznawczych, pojęcie języka, typologię języków, komunikację językową, funkcje języka, fonologię, fonetykę, morfologię, składnię, leksykologię, semantykę, lingwistykę tekstu, pragmalingwistykę, psycho- i socjolingwistykę. Kolejna część przedstawia wybrane teorie języka, jedynie w zarysie, po to, by zapoznać czytelnika z tymi, których wpływ na współczesną myśl językoznawczą można uznać za najbardziej istotny. Następnie w kolejności alfabetycznej podano wybrane nazwiska językoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin, którzy przyczynili się do rozwoju językoznawstwa. Ostatnią część stanowi polsko-niemiecki słownik terminologii językoznawczej.

.

.

.

.

.

.

P. Kaptur, John Dryden as a Political Poet, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, John Dryden as a Political Poet, Paweł KapturPaweł Kaptur, John Dryden as a Political Poet, 2019, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-756-7, cena 23,10 zł

Głównym celem publikacji jest ukazanie poezji Johna Drydena – jednego z najważniejszych pisarzy siedemnastowiecznej Anglii – w świetle współczesnych mu wydarzeń politycznych. Autor dokonał analizy wybranych tekstów poetyckich Drydena odnoszących się do wydarzeń, które zdominowały życie publiczne w Anglii w drugiej połowie XVII wieku. Czytelnik widzi tu Drydena, który pokazuje swój literacki kunszt publikując swój żałobny panegiryk ku pamięci i chwale zmarłego wodza rewolucji angielskiej Oliwera Cromwella, aby dwa lata później przywitać wierszem-fanfarą Karola II Stuarta obejmującego angielski tron po jedenastu latach cromwellowskiego protektoratu. Następnie widzimy Drydena, który przechodzi na wiarę katolicką, kiedy angielskim monarchą zostaje król-katolik Jakub II Stuart.

Z powyższego opisu wyłonić się może obraz Drydena oportunisty, który korzystając z okazji wynikających ze społeczno-politycznych zawirowań oraz ze swojego niepodważalnego talentu wkupia się w łaski trzech kolejnych panujących. Autor monografii zakłada jednak, że adresując swoje teksty Dryden nie tylko nie szuka osobistych korzyści, ale wykazuje się wręcz konsekwencją we wspieraniu legalnej władzy, która jest dla niego jedynym gwarantem społecznego ładu i ochroną przed anarchią i chaosem.

John Dryden as a Political Poet to książka, która zainteresować może nie tylko literaturoznawców i historyków, ale także studentów filologii angielskiej. Publikacja w języku angielskim.

M. Mazurkiewicz, Sport and Religion. Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857-1939), 2018, cena 33,60 zł

Okładka,  Sport and Religion. Muscular Christianity, Michał MazurkiewiczMichał Mazurkiewicz,  Sport and Religion. Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857-1939)2018, 252 s., format B5, ISBN 978-83-7133-719-2, cena 33,60 zł

Związki sportu z religią towarzyszą ludzkości od czasów starożytnych. Niniejsza książka zawiera analizę ideologii i teologii, jak również opisu historycznego i społecznego rozwoju ruchu o nazwie „Muskularne Chrześcijaństwo”, który narodził się w dziewiętnastowiecznej Anglii (1857 rok). Autor przedstawia ekspansję opartej na wartościach chrześcijańskich kampanii na rzecz zdrowia i męskości do Stanów Zjednoczonych. Ważną częścią książki jest ukazanie  szczytu popularności „Muskularnego Chrześcijaństwa”, w Ameryce (lata 1880-1920). „YMCA” („Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej”), wyrosły na zasadach „Muskularnego Chrześcijaństwa” i łączący fizyczny i duchowy rozwój, stał się światowym ruchem. Autor opisuje różne formy działalności owej organizacji, jak np. budowanie obiektów sportowych (także w Polsce) czy pomoc humanitarna, kończąc analizę na roku 1939. Rola Kościoła katolickiego w promowaniu sportu jest tu również omówiona. Książka będzie przydatna dla historyków, kulturoznawców, studentów zainteresowanych sportem i szerzej pojętą kulturą krajów anglojęzycznych oraz ogólnie dla miłośników sportu. Publikacja w języku angielskim.