MATEMATYKA

MATEMATYKA
W. Broniowski, Matematyka dyskretna. Wykłady z zadaniami dla studentów informatyki, 2015, cena 31,50 zł

Matematyka dyskretna_okl2.cdr

Wojciech Broniowski, Matematyka dyskretna. Wykłady z zadaniami dla studentów informatyki, 2015, 286 s., format 25,5×18,0 cm, ISBN 978-83-7133-623-2 cena 31,50 zł

Niniejsza książka, przeznaczona jest dla studentów informatyki oraz wykładowców i prowadzących ćwiczenia, przedstawia najważniejsze i najpotrzebniejsze zagadnienia matematyki dyskretnej, koncentrując się na rekurencji, zaawansowanej kombinatoryce i klasycznym rachunku prawdopodobieństwa, grafach oraz sieciach, a także na wybranych elementach teorii algorytmów i ich złożoności. Publikacja kładzie nacisk na prostotę wyjaśnień i zawiera wiele dokładnie przeliczonych pedagogicznych przykładów oraz odpowiednio dobrane zadania ilustrujące materiał. Krąg odbiorców to: studenci, wykładowcy oraz prowadzący ćwiczenia z matematyki dyskretnej.

M. Czajkowska, Wartości motywacyjne zadań matematycznych, 2005, cena 11,55 zł

k90

Monika Czajkowska, Wartości motywacyjne zadań matematycznych,124 s., format A5, ISBN 83-7133-267-X, 2005, cena 11,55 zł

Książka składa się zasadniczo z trzech części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in. znaczenia terminów „motywacja”, „emocje”, „postawa”, spotykane w literaturze psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej. Część druga zawiera rezultaty analizy szkolnych zadań matematycznych, pod kątem występujących w nich środków motywacji. Część trzecia poświęcona jest wieloaspektowej charakterystyce relacji (reakcji, działań) zachodzących pomiędzy uczniem a zadaniami matematycznymi, nasyconymi różnymi środkami motywacji. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych nauczaniem matematyki w szkole, a zwłaszcza problemami indywidualizacji nauczania i motywowania uczniów poprzez dobór odpowiednich zadań. Jej odbiorcami mogą być zarówno nauczyciele-praktycy, jak i studenci studiów o specjalności nauczycielskiej.

J. Czugała, B. Szal, Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. I, wyd. IV, cena 6,30 zł

Józefa Czugała, Barabara Szal, Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. I, wyd. IV, 192 s., 2002, ISBN 83-7133-154-1, cena 6,30 zł

Niniejszy zbiór zadań przeznaczony jest dla studentów I roku matematyki studiów pedagogicznych i podyplomowych. Zawiera szereg zadań wyjaśniających podstawowe pojęcia i twierdzenia analizy matematycznej, a także zadania kształtujące umiejętności wnioskowania i dowodzenia. W celu ułatwienia studentom pracy samokształceniowej na początku każdego paragrafu przedstawiono rozwiązania typowych zadań.

J. Czugała, B. Szal, Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. II, wyd. IV, 192 s., 2002, cena 10,50 zł

Józefa Czugała, Barabara Szal, Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. II, wyd. IV, 192 s., 2002, ISBN 83-7133-154-1, cena 10,50 zł

Niniejszy zbiór zadań przeznaczony jest dla studentów I roku matematyki studiów pedagogicznych i podyplomowych. Zawiera szereg zadań wyjaśniających podstawowe pojęcia i twierdzenia analizy matematycznej, a także zadania kształtujące umiejętności wnioskowania i dowodzenia. W celu ułatwienia studentom pracy samokształceniowej na początku każdego paragrafu przedstawiono rozwiązania typowych zadań.

M. Czajkowska, G. Treliński (red.), Kształcenie matematyczne - tendencje, badania, propozycje dydaktyczne, 2006, cena 28,35 zł

k91

Monika Czajkowska, Gustaw Treliński (red.), Kształcenie matematyczne – tendencje, badania, propozycje dydaktyczne,2006, 278 s., format B5, ISBN 83-7133-312-9, cena 28,35 zł

Książka Kształcenie matematyczne – tendencje, badania, propozycje dydaktyczne zawiera prace z zakresu dydaktyki matematyki. Adresowana jest do osób zainteresowanych nauczaniem matematyki na każdym poziomie, dydaktyków matematyki, matematyków, nauczycieli i studentów kierunku matematyki. Przed każdym artykułem zamieszczono abstrakt w języku angielskim. W większości opracowania są wzbogaconymi i rozszerzonymi wersjami referatów wygłoszonych na konferencji „Nowe tendencje w kształceniu matematycznym”, zorganizowanej w dniach 28-29 kwietnia 2005 r. przez Instytut Matematyki AŚ w Kielcach. Artykuły dotyczą wybranych, aktualnie ważnych problemów dydaktyki matematyki, cieszących się zainteresowaniem badaczy w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Prace można podzielić na trzy grupy. Pierwsza zawiera teksty, których autorzy podejmują próby charakterystyki przemian edukacyjnych zachodzących w polskiej oświacie. Artykuły drugiej grupy są doniesieniami z badań dotyczących nauczania matematyki dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacji matematycznej studentów różnych kierunków studiów i specjalności. W trzeciej grupie znajdują się opracowania analizujące niektóre rodzaje działań dydaktycznych, sprzyjających zwiększeniu efektywności procesu nauczania – uczenia się.

A. Mach, Wykłady z matematyki z zadaniami dla studentów pierwszych lat studiów na kierunkach niematematycznych, 2003, cena 10,50 zł

k92

Andrzej Mach, Wykłady z matematyki z zadaniami dla studentów pierwszych lat studiów na kierunkach niematematycznych,384 s., format B5, ISBN 83-7133-194-0, 2003, cena 10,50 zł

Skrypt ten powstał dzięki doświadczeniom zdobytym w trakcie kilkuletnich wykładów prowadzonych w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach dla studentów kierunku chemii i wcześniej dla kierunku wychowania technicznego. Proponowane w skrypcie ćwiczenia teoretyczne do samodzielnego wykonania mogą być również udowadniane na zajęciach w grupach ćwiczeniowych. Skrypt zawiera dużą liczbę rozwiązanych zadań, stanowiących przykłady zastosowania i uzupełnienia przedstawionych twierdzeń i faktów. Wiele zadań pozostawiono też do rozwiązania czytelnikom. Prezentowana książka – ze względu na zawartą tematykę i przedstawione metody rozwiązywania zadań – może być również przydatna dla studentów wyższych szkół technicznych i maturzystów z klas matematycznych.