Nowości – DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA

Nowości - DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA
„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 10/21, red. J. Kępa-Mętrak, T. Mielczarek, 2018, cena 25,20 zł

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 10/21, red. Jolanta Kępa-Mętrak, Tomasz Mielczarek, 2018, 190 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 25,20 zł

 SPIS TREŚCI

Od redakcji, s. 9

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

JACEK RODZEŃ (Kielce), Czy dziennikarz potrzebuje filozofii w epoce postprawdy i fake newsów?, s. 13

WOJCIECH LIS (Lublin), Ograniczenia dostępu dziennikarza do informacji publicznej, s. 23

ADAM GÓRSKI (Kielce), Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej (uwagi praktyczne), s. 41

JAKUB ŻURAWSKI (Kraków), Polityka udostępniania informacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, s. 51

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK (Kielce), Making contents public as a way of preventing their informal distribution, s. 63

DOMINIK CHOMIK, JACEK WOJSŁAW (Gdańsk), Pasków TVP Info życie po życiu. Internetowy dyskurs wokół współczesnych tickerów telewizyjnych, s. 73

TOMASZ MIELCZAREK (Kielce), Upowszechnianie informacji publicznej przez TVP SA. Studium przypadku z lat 2016–2017, s. 85

ALEKSANDRA HULEWSKA (Wrocław), Czy polska telewizja publiczna przestrzega zasady gender mainstreaming? Raport z badań, s. 99

LIDIA POKRZYCKA (Lublin), Prasa regionalna a sposoby upowszechniania informacji publicznej. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny, s. 107

KRZYSZTOF KOWALIK (Warszawa), Obowiązki informacyjne samorządu lokalnego w epoce mediów społecznościowych oraz trendy w implementacji w serwisach WWW kanałów dystrybucji informacji. Studium przypadku gmin świętokrzyskich, s. 119

JOLANTA KĘPA-MĘTRAK (Kielce), Prasa samorządowa jako forma informacji publicznej, s. 137

JAROSŁAW KARDAŚ (Poznań), Media obiektywne czy media stronnicze? Analiza wizerunku Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w „Gazecie Wyborczej” podczas parlamentarnej kampanii w 2011 roku, s. 151

JUSTYNA MAGUŚ (Lublin), „Słowo Polskie” w latach 1895–1915, s. 169

 

RECENZJE

IZABELA KRASIŃSKA, Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843–1914, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 549 – EWA DANOWSKA, s.187

 

 

 

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, 2019, cena 42,00 zł

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, 2019, 270 s., ISBN 978-83-7133-740-6, cena 42,00 zł

Londyński miesięcznik społeczno-kulturalno-polityczny „Nowy Czas” powstał jesienią 2006 r. w Londynie jako prywatna inicjatywa wydawnicza Grzegorza Małkiewicza i Teresy Bazarnik. Ukazuje się z małymi przerwami do dnia dzisiejszego. Wpisuje się w niszowy rynek mediów etnicznych w Zjednoczonym Królestwie . Ten niezależny, skierowany do inteligencji tytuł na swych lamach podejmuje kwestie społeczne, polityczne, gospodarcze, naukowe, kulturalne, edukacyjne i inne. Swoją zawartością merytoryczną oraz cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez redakcję zwanymi „ARTerią” wpisuje się w brytyjską wielokulturowość. „Nowy Czas” jest swoistym salonem kulturalnym zespołu tworzących go ludzi, grupą wsparcia, daje poczucie wspólnoty na obczyźnie polskim emigrantom skupionym w kręgach towarzyskich redaktorów.
Prezentowana publikacja zainteresuje  medioznawców, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, jak i czytelników interesujących się problemami funkcjonowania polskich emigrantów w pounijnej rzeczywistości w Wielkiej Brytanii, także po Brexicie oraz kulturą anglosaską.

Dział
Empty section. Edit page to add content here.