PUBLIKACJE WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

PUBLIKACJE WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
  1. A. Rabajczyk, Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska a specjacja wybranych metali w osadach dennych rzeki Bobrzy, 2011, cena 26,25 zł
  2. G. Żarnowiecki, Związek pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego, 2008, cena 31,50 zł