PUBLIKACJE WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

PUBLIKACJE WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
  1. W. Stawiński, M. Obrębska, A. Stankiewicz, I. Żeber-Dzikowska (red.), Sylwetki polskich dydaktyków i nauczycieli biologii, 2014, cena 25,20 zł
  2. A. Rabajczyk, Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska a specjacja wybranych metali w osadach dennych rzeki Bobrzy, 2011, cena 26,25 zł
  3. G. Żarnowiecki, Związek pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego, 2008, cena 31,50 zł