PUBLIKACJE WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

PUBLIKACJE WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
  1. T. Kalicki (red.), Monografie: Geografia i Geoarcheologia, t. 1: P. Przepióra, Subatlantyckie przemiany zlewni Kamionki na Wyżynie Kieleckiej, 2021, cena  52,50 zł
  2. A. Rabajczyk, Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska a specjacja wybranych metali w osadach dennych rzeki Bobrzy, 2011, cena 26,25 zł
  3. G. Żarnowiecki, Związek pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego, 2008, cena 31,50 zł