PUBLIKACJE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

PUBLIKACJE WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH
 1. P. Brambert, Wpływ współpracy sieciowej na przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie świętokrzyskim. Przykład klastra Grono Targowe Kielce, 2020, cena 35,70 zł
 2. A. Cyran-Mądzik, Partie parlamentarne w Polsce wobec integracji europejskiej w latach 1991-2007, 2010, cena 47,25 zł
 3. R. S. Czarny, Dyplomacja kulturalna w działalności Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles w latach 1991-2011, 2015, cena 52,50 zł
 4. R. M. Czarny, Ewolucja neutralności Szwecji w XX wieku, 2017, cena 36,75 zł
 5. R. Dudała (edited by), Fashion Politics. The Strategic Directions of Political Marketing, 2018, cena 23,10 zł
 6. I. Fudali, Wybrane problemy społeczne podejmowane w publicznych wystąpieniach przez księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, 2014, cena 26,25 zł
 7. P. Górski, R. Kołodziejczyk, M. Molendowska, M. Ostrowska, System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, 2019, cena 39,90 zł
 8. T. Jarocki (red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem, t. 2, 2016, cena 44,10 zł
 9. T. Jarocki (red.)Polityczne, ekonomiczne oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa – państwo, społeczeństwo, jednostka, 2017, cena 47,25 zł 
 10. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik, B. Zapała, Władza w świecie przywództwa. Przywództwo w świecie władzy, 2016, cena 17,85 zł
 11. A. Kasińska-Metryka, M. Molendowska, R. Wiszniowski (red.), Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania marketingu politycznego, 2016, cena 27,30 zł
 12. A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, M. Molendowska (red.), Od marketingu samorządowego do prezydenckiego…, 2015, cena 22,05 zł
 13. K. Kik, M. Molendowska, A. Zaremba, Polityka bezpieczeństwa w programach i działaniach głównych nurtów politycznych Unii Europejskiej, 2016, cena 25,20 zł
 14. I. Kiniorska, Nierówności społeczne. Ujęcie geograficzne, 2020, cena 31,50 zł
 15. M. Kozub, A. Mitręga, Podstawy strategii bezpieczeństwa, wybrane aspekty, 2018, cena 38,85 zł
 16. I. Kraś, R. Kubicki (red.), Racja stanu Polski w Europie, 2020, cena 39,00 zł
 17. I. Kraś, P. Misztal, K. J. Chojnacka, R. Jedlińska, Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu finansowego. Stan obecny i perspektywy rozwoju, 2020, cena 31,50 zł
 18. R. Kubicki, I. Kraś (red.), Gospodarka, polityka i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej w dobie brexitu, 2020, cena 48,99 zł
 19. M. Leszczyński, M. Molendowska, T. Pawłuszko (red.), Wymiary bezpieczeństwa europejskiego2017, cena 30,45 zł
 20. M. Łuszczuk, Ewolucja ról międzynarodowych w Arktyce, 2015, cena 52,50 zł
 21. E. Łyżwa (red.), Państwo polskie wobec współczesnej rzeczywistości gospodarczej – wyzwania ekonomiczne, społeczne, etyczne, 2016, cena 33,60 zł
 22. A. MaikDesign usług w sektorze uzdrowiskowym na przykładzie  sanatoriów województwa świętokrzyskiego2017, cena 20,50 zł
 23. M. Molendowska, OBWE w systemie bezpieczeństwa europejskiego2017, cena 28,60 zł
 24. M. Molendowska, R. Miernik (red.), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wybrane zagadnienia, 2020, cena 38,64 zł
 25. M. Molendowska, M. Ostrowska, P. Górski, Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa – wymiar europejski i krajowy, 2021, cena 33,81 zł
 26. M. Nowina-Konopka, K. Glinka, R. Miernik (red.)Populizm jako  narzędzie marketingu politycznego,  2017, cena 33,60 zł
 27. S. A. Paruch, Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej, 2019, cena 63,00 zł
 28. A. Pawlik, P. Dziekański, Jak pisać pracę akademicką? Wykład dla studentów i doktorantów, 2015, cena 12,60 zł
 29. Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, 2015, cena 31,50 zł
 30. W. SaletraHistoria  polskich badań polarnych. Stan badań, zarys problematyki, słownik terminologiczno-biograficzny, bibliografia, 2018, cen 21,00 zł
 31. A. Szydlik-Leszczyńska, Wybrane aspekty rozwoju regionu świętokrzyskiego we współczesnych warunkach gospodarowania, 2015, cena 15,75 zł
 32. E. Trafiałek (red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej, t. 1, 2016, cena 44,10 zł
 33. E. Trafiałek (red.), Innowacje w polityce społecznej XXI wieku. Przedsiębiorczość, zmiana, rozwój, polityka socjalna, 2014, cena 37,80 zł
 34. L. Wiśniewska-RutkowskaMyśli i czyny. Henryk Kamieński – filozof i polityk, 2017, cena 27,30 zł
 35. L. Wiśniewska-RutkowskaZaczarowany rewolucją. Rzecz o Edwardzie Dembowskim, 2018, cena 25,20 zł
 36. R. Zięba, T. Pawłuszko (red.)Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy2016, cena 44,00 zł
 37. B. A. Żmuda, Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w europejskim systemie ochrony praw człowieka, 2020, cena 33,81 zł
 38. A. Życki (red.), Młoda Politologia, t.1. Międzynarodowa i krajowa przestrzeń publiczna, 2013, cena 21,00 zł
 39. A. Życki (red.), Młoda Politologia, t.2. Europa XXI wieku, 2013, cena 23,10 zł
 40. A. Życki (scientific editor), The Glossary of Political Science European Union Visegrad Countries East Europe, 2015, cena 15,75 zł
 41. „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 116, 2020, cena 32,40 zł