Pliki do pobrania

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pliki do pobrania

Wniosek o nadanie numeru ISBN (UJK)

Zasady składania zgłoszeń publikacji do planu wydawniczego

Instrukcja wydawnicza obowiązująca w Wydawnictwie UJK

Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego

Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego dla wydawców zewnętrznych

Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego plików PDF publikacji

Uchwała Nr 63/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie organizacji działalności wydawniczej

Zarządzenie Nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad wydawania i druku przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach publikacji naukowych finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Uniwersytetu UJK

Zarządzenie Nr 69/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wydania publikacji naukowej finansowanej lub dofinansowanej ze środków na badania naukowe

Formularz zgłoszenia do planu wydawniczego 2019