Publikacje

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Informacje o wydawanych publikacjach

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wydaje monografie naukowe, prace habilitacyjne, doktorskie, wydawnictwa ciągłe oraz podręczniki i skrypty, opracowywane przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Zakres tematyczny naszych publikacji dotyczy wielu dziedzin nauki, takich jak: bibliotekoznawstwo i dziennikarstwo, biologia, chemia, filologia polska, filologia słowiańska, fizyka, geografia, historia, matematyka, muzyka, pedagogika i psychologia oraz zarządzanie i administracja.

Etapy prac wydawniczych nad publikacją
 • Etap I

  Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego

 • Etap II

  Złożenie przez autora maszynopisu publikacji do recenzji

 • Etap III

  Przygotowanie recenzji wydawniczych

 • Etap IV

  Redakcja i korekta publikacji

 • Etap V

  Skład komputerowy i łamanie tekstu

 • Etap VI

  Druk publikacji lub przygotowanie publikacji w wersji elektronicznej